ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2014


วันที่ 31มีนาคม ศาลโลก กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์  ได้ตัดสินว่า การล่าปลาวาฬของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแอนตาร์กติก ไม่ได้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ ต้องหยุดการล่า
 ญี่ปุ่นยังคงยืนกรานที่จะจับปลาวาฬเพื่อการวิจัย - ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่างประเทศ - ฝ่ายต่อต้าน กล่าวว่าเป็นการดำเนินการล่าวาฬเชิงพาณิชย์มากกว่า
ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม
 ศาลโลกพบว่ามีโครงการวิจัยที่เป็นการผลิตผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนจำกัด และญี่ปุ่นให้คำอธิบายที่ไม่หนักแน่นสำหรับจำนวนปลาวาฬที่ถูกฆ่า  รวมถึงไม่มีความชัดเจนว่าญี่ปุ่นจะยุติการล่าปลาวาฬ   ส่วนการล่าปลาวาฬ ในที่อื่น ๆ ยังคงมีอยู่เช่นที่ ประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ซึ่งมีการคัดค้านและเรียกร้องไม่ให้ยกเหตุผลแก้ตัวทางวิทยาศาสตร์ มาสนับสนุนการล่าปลาวาฬของพวกเขา

อ้างอิง : Court halts Japan's whale hunt. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7494), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-28-march-3-april-2014-1.14968

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป