ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2014


การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่เริ่มขึ้นในภาคใต้ของประเทศกินีได้แพร่กระจายมาถึงเมืองหลวงโกนากรีแล้วและยังระบาดเข้าไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไลบีเรียอีกด้วย
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกีนี รายงานว่า มีการเสียชีวิต 78 จาก 122 เคสในกรณีที่สงสัยหรือได้รับการยืนยัน จากองค์การอนามัยโลก (WHO)รายงานเมื่อวันที่ที่ 30 มีนาคม มีคนเสียชีวิต 4 คนในไลบีเรียจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันว่าเป็นไปได้จากจำนวน เจ็ด คน
โดยทุกกรณีในไลบีเรียได้รับเชื้อมาจากประเทศกินี

อ้างอิง : Ebola spreads. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7494), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-28-march-3-april-2014-1.14968

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป