ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2014


สหราชอาณาจักรได้วางแผนให้ศูนย์วิจัยร่วมกับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมในการดำเนินการค้นหายา The center for Therapeutic Target Valididation
ประกาศ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม จะเริ่มการทำงานร่วมกันระหว่าง บริษัทยา  GlaxoSmithKline ที่สำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอน  Wellcome Trust
Sanger Institute และสถาบันชีวสารสนเทศศาสตร์แห่งยุโรป แห่ง Hinxto สหราชอาณาจักร
และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม  UK Medical  research Council ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท AstraZeneca ที่จะเปิดศูนย์ผู้นำการค้นพบ
ยาในปี 2016

อ้างอิง : Drug discovery. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7494), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-28-march-3-april-2014-1.14968

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป