ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2014


จากรายงานโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในแอตแลนตา จอร์เจียเมื่อวันที่  27 มีนาคม พบว่ามีการวินิจฉัยออทิสติกเพิ่มมากขึ้นเป็น 1 ใน 68 คนของเด็กในสหรัฐ
 (ยอดรวม1.2 ล้านคน) ในปี 2010 เพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 110  ในปี 2006

โดยพบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยออทิสติกมีค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าสติปัญญาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากหนึ่งในสาม ในปี 2002  และยังไม่ชัดเจนว่า เป็นเด็กฉลาดมากขึ้นจากมีการพัฒนาในเงื่อนไขหรือไม่


อ้างอิง : Autism diagnoses rising. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7494), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-28-march-3-april-2014-1.14968

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป