ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2014


รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์รายงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม เรื่องยุทธศาสตร์ของชาติในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการเรื่อง
สภาพภูมิอากาศที่ประธานาธิบดีบารัคโอบามา ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2013  ถือเป็นกลยุทธ์ที่รวมถึงข้อเสนอเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการตั้งค่าที่จะออกช่วงฤดูร้อนนี้
ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากหลุมฝังกลบ
 รัฐบาลยังได้ประกาศแผนการก๊าซชีวภาพที่ใช้ความสมัครใจจากภาคอุตสาหกรรมนม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซมีเทนลงร้อยละ 25  ในปี 2020


อ้างอิง : Methane plan. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7494), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-28-march-3-april-2014-1.14968

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป