ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 10  เมษายน 2014

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ยอดน้ำแข็งในขั้วโลกเหนืออาร์กติกถึงจุดสูงสุดสำหรับปี  เหยียดตัวขยายในพื้นที่ 14,910,000 ตารางกิโลเมตร หน่วยงาน National  Snow and Ice Data สหรัฐอเมริกา ในโบลเดอ โคโลราโด  รายงานเมื่อวันที่ 2 เมษายน การเกิดยอดน้ำแข็งในปีนี้ถูกบันทึกเป็นลำดับที่ห้าของการต่ำสุด  นับตั้งแต่ทำการตรวจสอบด้วยดาวเทียม
ที่เริ่มในปี 1978  ปริมาณน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกมีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2012 มีปริมาณ 3.41 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 49% ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 1979-2000

อ้างอิง : Arctic ice coverage peaks. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7495), 154-155.

http://www.nature.com/news/seven-days-4-10-april-2014-1.15003

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป