ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 10  เมษายน 2014


รัฐบาลอังกฤษมีแผนการจะทบทวนวิธีการกำหนดตัวชี้วัดด้านการวิชาการ เช่น การนับจำนวนการอ้างอิงและ จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์  ที่ใช้เพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
และการขอรับรางวัลเงินทุนของ มหาวิทยาลัยใน สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย James Wilsdon นักวิจัยวิทยาศาสตร์นโยบาย ที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์  สหราชอาณาจักร
จะทำหน้าที่เป็นประธานการทบทวน รวมถึง Philip Campbell บรรณาธิการของวารสารเนเจอร์ ด้วย  Wilsdon กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นแนวทาง
ที่อาจจะมีความจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยง การใช้  bibliometrics แบบผิดๆ  และเพื่อเป็นการจัดการของ ระบบการประเมินผลของการวิจัย การทบทวนเรื่องนี้จะเริ่มทำงานไปจนถึง
ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2015

อ้างอิง : Metrics review. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7495), 154-155.

http://www.nature.com/news/seven-days-4-10-april-2014-1.15003

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป