ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 10  เมษายน 2014

เมื่อวันที่  3 เมษายน บริษัทด้าน พลังงาน Anadarko Petroleum ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับในจำนวนที่มากกว่า  5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  เพื่อเป็นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากมลพิษ ในพื้นที่มากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ สหรัฐอเมริกา  ถือเป็นเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ   เกิดการปนเปื้อนและเป็นกรณีต่อต้านกับบริษัทด้าน
พลังงานและสารเคมี โดยบริษัท Kerr-McGee ซึ่งถูกซื้อมาโดย Anadarko ในปี 2006 บริษัท  Kerr-McGee ถูกตำหนิสำหรับการใช้
ถ่านหินน้ำมันดินสีน้ำตาลกับการเก็บรักษาไม้ ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และเกิดการปนเปื้อนของดินและน้ำบาดาลจาก ammonium perchlorate

อ้างอิง : Pollution payout. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7495), 154-155.

http://www.nature.com/news/seven-days-4-10-april-2014-1.15003

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป