ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 10  เมษายน 2014

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ประเทศชิลีเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 8.2  มีผู้คนเสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน  เกิดในทางตอนเหนือของประเทศ ที่ประมาณ 100 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอีกีเก บนชายฝั่งแปซิฟิกของชิลี  จากการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐ พบว่า  แม้จะมีภูมิภาคบริเวณใกล้เคียงกับเปลือกโลก Nazca ที่เกิดการสั่นสะเทือนเมื่อปี 1877
ถือว่าเป็นระยะเวลานานแล้ว ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

อ้างอิง : Chilean quake. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7495), 154-155.

http://www.nature.com/news/seven-days-4-10-april-2014-1.15003

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป