ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 10  เมษายน 2014
องค์การเพื่อการการพัฒนาระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกาศในวันที่ 3 เมษายน เรื่อง การเปิดตัวโครงการ Global Development Lab  ในมูลค่า  100 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี  ห้องปฏิบัติการจะทำงานแบบเชื่อมโยงกันสำหรับงานวิจัยและพัฒนา ในเรื่องความปลอดภัยอาหารและโภชนาการแม่และเด็ก
การเข้าถึงพลังงานและการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน  ความคิดริเริ่มนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนในแนวทางการให้ทุนของหน่วยงาน  เพื่อรับมือกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่จะเกิดขึ้น โดยให้ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่


อ้างอิง : Aid-lab initiative. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7495), 154-155.

http://www.nature.com/news/seven-days-4-10-april-2014-1.15003

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป