ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 17  เมษายน 2014


เมื่อวันที่ 7 เมษายน ศาลได้พิพากษาสั่งปรับบริษัทยา  2 แห่ง ในจำนวน  9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในข้อหาที่บริษัทยาไม่ได้เปิดเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างยาโรคเบาหวานที่ชื่อ
Actos (pioglitazone) และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คือ บริษัท Takeda โอซาก้า ญี่ปุ่น ที่ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ  6 พันล้านเหรียญสหรัฐ  และบริษัท  Eli Lilly
ในรัฐอินเดียแนโพลิส  3 พันล้านเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี้ทั้ง 2 บริษัท ถูกสั่งให้จ่าย 1.47  ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นค่าชดเชย แต่ทั้งนี้สองบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนี้

อ้างอิง : Drug firms fined. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7496), 292-293.
http://www.nature.com/news/seven-days-11-17-april-2014-1.15048

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป