ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 17  เมษายน 2014

นักเรียนต่างชาติ ที่จะมาศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ของสหราชอาณาจักรมีจำนวนน้อยลง เป็นเพราะกฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองที่ยุ่งยากและ
ทำให้นักศึกษามีความรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการต้อนรับให้เข้าประเทศ จากรายงานจากสภาขุนนาง (House of Lorad)ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 11 เมษายน รายงานว่าจำนวนของนักเรียนต่างชาติได้ลดลงกว่า 10% ที่ ช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา
รัฐบาลยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ากฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองเป็นการสกัดกั้นนักศึกษาต่างชาติ

อ้างอิง : Immigration barrier. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7496), 292-293.
http://www.nature.com/news/seven-days-11-17-april-2014-1.15048

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป