ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 17  เมษายน 2014


วารสารทางการแพทย์ถือเป็นขุมทรัพย์ด้านประวัติทางการแพทย์  จะได้รับการแปลงรูปให้เป็นดิจิทัล และเปิดให้บริการได้อย่างอิสระโดยห้องสมุดแห่งชาติแพทยศาสตร์ ของสหรัฐ (NIH)
Bethesda รัฐแมริแลนด์ร่วมกับ ห้องสมุด  Wellcome ณ กรุงลอนดอน ได้ประกาศโครงการนี้เมื่อวันที่ 14 เมษายน คาดว่าจะใช้เวลาสามปีให้เสร็จสมบูรณ์
ชุดของข้อมูลประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในช่วงเวลา 150 ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น Transactions of the Epidemiological Society of London ,   The Indian Medical Gazette and Mental Hygiene เป็นต้น
ห้องสมุด Wellcome จะบริจาค 7.5 แสนปนอด์ (1.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนโครงการให้กับห้องสมุดแห่งชาติของแพทย์ สหรัฐ


อ้างอิง : Medical history. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7496), 292-293.
http://www.nature.com/news/seven-days-11-17-april-2014-1.15048

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป