ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 17  เมษายน 2014

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ  Stuart Parkin ได้รับรางวัล 2014 Millennium Technology Prize โดยเป็นการยกย่อง  Parkin  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ แผนกจุลภาคฟิสิกส์  ของสถาบัน Max Planck เมือง  Halle เยอรมนี  ในผลงานงานวิจัยของเขาเรื่อง การหมุนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ความจุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 เท่า  และนำไปสู่นวัตกรรม  clound computingและสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์ 

Parkin ได้รับรางวัลมูลค่า  1 ล้านยูโร (US $ 1.4) รางวัลนี้จัดโดย Technology Academy Finland ทุกสองปี

อ้างอิง :Technology prize. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7496), 292-293.
http://www.nature.com/news/seven-days-11-17-april-2014-1.15048

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป