ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 17  เมษายน 2014

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและวิจัย ของเยอรมนี Annette Schavan ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายนว่าเธอจะยอมแพ้เรื่องต่อสู้ในการครอบครองปริญญาเอกของเธอ
หลังจาก มหาวิทยาลัย Dusseldorf เรียกกลับคืน มหาวิทยาลัยเพิกถอนชื่อของเธอเมื่อปีที่แล้ว หลังจากพบว่าข้อมูลส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเธอ
มีการคัดลอกมาจากแหล่งที่มาที่ไม่ได้รับการอ้างถึงได้อย่างถูกต้อง
และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม  ศาลได้ปฏิเสธคำร้องของเธอที่ว่า มหาวิทยาลัยการจัดการกรณีของเธออย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงเธอจะไม่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาล

อ้างอิง : Plagiarism battle. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 508(7496), 292-293.
http://www.nature.com/news/seven-days-11-17-april-2014-1.15048

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป