ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม  2014

เป็นไปไม่ได้เลย ที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นมาใหม่ในภาคใต้ของซูดาน สำหรับเกษตรกรจำนวนมากที่จะได้รับเมล็ดและเครื่องมือด้านการเกษตร มีผลกระทบต่อฤดูกาลเพาะปลูกหลัก
ต่อไปอย่างรุนแรง ทำให้เกิดวิกฤติอาหาร นอกจากนี้ที่ดินที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งที่หายาก
หน่วยงานที่ช่วยเหลือ เผยแพร่รายงานที่ตีพิมพ์วันที่ 22 เมษายนว่า วิกฤติอาหารครั้งนี้ก่อให้เกิดความกังวลในระดับของภาวะการขาดสารอาหาร
เลขาธิการ สหประชาชาติ บันคีมูนได้เรียกร้อง ให้มีการ "ดำเนินการในทันที" Immediate action เพื่อหลีกเลี่ยงความอดอยากที่อาจส่งผลกระทบได้ถึงหลักล้านคน
ความอดอยากครั้งสุดท้ายในแอฟริกาเกิดขึ้นในโซมาเลีย เมื่อปี 2011 และมีผู้คนเสียชีวิตประมาณ 260,000 คน

อ้างอิง : Famine looms in South Sudan. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509 (7498), 12-13. http://www.nature.com/news/seven-days-25-april-1-may-2014-1.15121

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป