ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม  2014

เริ่มมีการทดลองให้วัคซีนไข้เลือดออกแก่เด็กบางส่วน   บริษัทผู้ผลิตยา Sanofi Pasteurแห่งเมือง Lyon ฝรั่งเศสประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน
ว่ามีการทดลองขนาดใหญ่ กับเด็กนักเรียนที่เข้าเรียน มากกว่า 10,000 คน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผลลัพธ์ของการทดลองขนาดใหญ่นี้ คาดว่าจะรูู้ผลในปลายปีนี้
ไวรัสไข้เลือดออก มีการติดเชื้อประมาณ 100 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี ทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และในที่สุดร้ายแรงจนอาจเกิดเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะใน
ชนกลุ่มน้อยขนาดเล็ก ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนใดที่ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ

อ้างอิง :  Dengue vaccine. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7498), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-25-april-1-may-2014-1.15121

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป