ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม  2014

องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (FDA ) กล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายนว่า  หน่วยงานตั้งใจที่จะขยายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่รวมถึง ซิการ์ หม้อสูบยาของชาวอาหรับ ยาสูบอื่นๆ และยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
หากกฎระเบียบที่นำเสนอนี้ มีผลบังคับใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้  องค์การอาหารและยาจะต้องทำการทบทวน ก่อนที่ออกสู่่ตลาด  และจะไม่อนุญาตให้ขายแก่เด็กที่ อายุตำกว่า 18 ปี หน่วยงานจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในข้อเสนอนี้ภายใน 75 วัน หลังจากนั้นจะกำหนดให้เป็นกฏระเบียบต่อไป

อ้างอิง : E-cigarette rules. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7498), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-25-april-1-may-2014-1.15121

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป