อีเมล์หลอกลวงที่มาในรูปแบบ ลวงให้ click หลอกให้กด เพื่อขอ รหัสผ่าน และ password ยังคงมีมายาวนานและต่อเนื่อง ทั้งในแวดวง ธนาคาร หรือ สื่อ app social ยอดนิยมเช่น netflix  เป็นต้น  และยังคงสามารถหลอกให้ผู้ใช้งาน click แล้วตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย เราเรียกการหลอกลวงนี้ว่าการ phishing  (ล่อเหยื่อ หรือตกปลา) ซึ่งผู้เขียนเองขอยกตัวอย่างอีเมล์ที่ยังคงเป็น Top 3 ในมุม Application  ที่ส่งให้กับผู้ใช้งานมาทั่วโลก ดังนี้ 

จากภาพ จะพบว่า มีอีเมล์แจ้งเข้ามาในส่วนของ AppleID , Netflix หรือแม้แต่ Paypal ซึ่งแน่นอนว่าผู้ใช้งานอาจมีบริการนี้อยู่ และคงต้องกังวลในหัวข้อ subject ที่แจ้งถึงเหตุการณ์ไม่ปกติ และต้องรีบคลิกเข้าไปอ่าน ก็จะพบข้อความ "รีบให้คลิกไปแก้ไข account ดังภาพ

สิ่งที่คุณผู้อ่านควรสังเกตุให้ดีคือ account ของผู้ส่ง คุณจะพบว่า ไม่ใช่อีเมล์จากบริษัทดังกล่าว แต่เป็นอีเมล์ปลอมหรืออ้างอิงให้เหมือนกับชื่อบริษัท  ซึ่งหากคุณเปิดอ่านด้วย mobile คุณจะไม่พบกับรายละเอียดผู้ส่งแบบในภาพ  คุณจะพบข้อความเร่งเร้าให้คุณเข้าไปจัดการ account ของคุณผ่านการ login หรือจัดการผ่าน link ทันที ซึ่งหากคุณเผลอ click แล้วให้ข้อมูลไป นั่นแปลว่าคุณได้เสียข้อมูล account ของคุณให้กับมิจฉาชีพแล้ว 
เราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร ? 
   1. เมื่อคุณได้อีเมล์ลักษณะนี้ ไม่ควรเข้าไปอ่านหรือ click จาก email
   2. หากคุณมีข้อสงสัย ให้เข้าไปยัง website ของบริษัทดังกล่าว และ login ผ่านเว็บไซต์โดยตรง 
   3. ทำการ block ผู้ส่งหรือรายงานว่าเป็น phishing เช่น ในกรณีของ outlook ทำได้ดังนี้ 
       

เมื่อคุณรายงานว่าผู้ส่งเหล่านี้เป็น phishing คุณจะไม่พบอีเมล์ดังกล่าวอีก 

อย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีอีเมล์ใดๆ ส่งมา คุณควรพิจารณาก่อน click และควรเข้าถึงแหล่งจากต้นทาง เพราะการเสียข้อมูลของคุณให้มิจฉาชีพไปแล้วมันยากมากที่จะนำกลับคืนมา หวังว่าบทความนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกท่านได้ครับ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป