หากท่านใดเคยอ่านบทความ    คงจะทราบดีว่า ผู้เขียนได้อธิบายถึงปัญหาการถ่ายภาพที่ติดสถานที่หรือ location ที่เจ้าของ ไม่อนุญาต ให้ผู้ถ่ายทำ ทำการถ่ายเพื่อการค้าหรืออื่นๆ ก็ตาม และเป็นสิ่งที่หลายท่านละเลยอยู่เสมอ สำหรับประเทศไทย หากจะยกตัวอย่างสถานที่ ๆ หลายที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายทำ ส่วนมากจะเป็น สถานที่ราชการ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น (ซึ่งประกอบด้วย คน เด็ก ธุรกรรม หรือ สิทธิ์ ที่สงวนตามกฏหมาย)  แต่ในบทความนี้ขอแชร์สิ่งที่ใกล้ตัวมากในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เป็น youtuber หรือหารายได้จากการถ่ายทำนี้ หลายท่านอาจไม่คาดคิดว่าจะเป็นประเด็นได้ นั่นคือ "การถ่ายทำภาพยนตร์หรือคลิปวีดีโอในอุทยาน"  หลายท่านอ่านแล้วก็ยังมีคำถามว่า จริงหรือ ?  ขออนุญาตนำเสนอส่วนหนึ่งของ พรบ. อุทยาน อ้างอิงจาก สำนักงานข้อมูลข่าวสารราชการ  กฏระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธ์พืช ว่าด้วยการถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552   http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER12/DRAWER095/GENERAL/DATA0000/00000043.PDF ดังนี้ครับ

                                                   ถ้าอ่านคำนิยาม "ภาพยนตร์" คุณจะทราบว่า หากถ่ายทำในส่วนของท่องเที่ยวเพื่อการส่วนตัวหรือภายในครอบครัว ไม่หารายได้ จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฏข้อนี้ แต่อย่าลืมว่าในปัจจุบัน หลายท่านสามารถหารายได้จากการขายคลิปหรือการเป็น youtuber หรือแอป social ดังๆ ได้  คุณอาจจะพลาดในการนำคลิปที่ถ่ายทำภายในสถานที่ราชการเหล่านี้ไปใช้ และอาจเป็นผู้ถูกดำเนินคดีได้ครับ ดังนั้นหากคุณจะถ่ายคลิปหรือถ่ายทำในสถานที่ราชการ จำไว้เสมอว่า ควรศึกษาข้อห้าม กฏ หรือระเบียบก่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ ครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป