- นักวิจัยและสถาบันได้ประโยชน์จากการมีผู้อ่านจำนวนมาก
นักวิจัยให้บทความแก่สำนักพิมพ์โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพราะการตอบแทนเป็นการค้นพบได้เป็นที่รู้จัก OA หมายถึงมีผู้อ่านมากขึ้น มีผู้ร่วมมือมากขึ้น มีการอ้างอิงงานเพิ่มขึ้น และเป็นที่รู้จักมากขึ้นของตัวนักวิจัยเองและสถาบัน OA ทำให้การเข้าถึงงานวิจัยดีขึ้นสำหรับทุกคน

- งานวิจัยได้ประโยชน์เมื่อเทคนิคล่าสุดสามารถใช้ได้ง่าย
เป็นเวลาหลายปีที่มีเครื่องมือ text and data mining ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถวิเคราะห์งานเขียนเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งหมด, บอกแนวโน้มและการเชื่อมต่อที่ผู้อ่านไม่สามารถทำได้ ในขณะที่อุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายและเทคนิคของสำนักพิมพ์จำกัดการใช้ในวงกว้าง OA ทำให้ใครก็ได้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งมีศักยภาพทำให้เปลี่ยนการทำวิจัย

- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาจากที่ที่ไม่คาดหวัง
OA เพิ่มจำนวนนักวิจัยทำวิจัยจากเพียงสถาบันที่สามารถจ่ายได้สำหรับการสมัครสมาชิกวารสารไปเป็นที่ที่มีเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- ผู้ให้ทุนลงทุนในงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับคนทั่วไปและสุดท้ายทำให้ชีวิตดีขึ้น
OA เพิ่มผลตอบแทนจาการลงทุนโดยทำให้ผลจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสามารถอ่านและใช้โดยใครก็ได้ รวมถึงอุตสาหกรรมและสังคม

- ความคิดที่ดีที่สุดสามารถถูกแบ่งปันและใช้โดยคนอื่น
ยิ่งมีคนจำนวนมากสามารถเข้าถึงและใช้งานวิจัยใหม่ๆ ทำให้งานวิจัยมีคุณค่ามากขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้นต่อสังคม

ที่มา: SPARC Europe. Key OA benefits. Retrieved September 24, 2020, from https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/oa-benefits/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป