จัดการอ้างอิง และบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Mendeley

การเขียนงานวิจัยและวิชาการ เนื้อหาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะนำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร และเมื่องานเขียนเสร็จแล้ว ซึ่งสำคัญที่ผู้เขียนจะต้องมีในเอกสารก็คือ

การอ้างอิงเนื้อหาที่ผู้เขียนไปได้ศึกษามาเพื่อเป็นบรรณานุกรมให้กับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมจะได้ศึกษาในเรื่องนั้นๆ ต่อไป และเป็นการให้เครดิตกับเอกสารของผู้เขียนท่านนั้นที่ได้ไปศึกษาหรือตัดข้อความบ้างส่วนมากประกอบในเอกสาร ซึ่งในการเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมนั้น ผู้เขียนก็ต้องทราบว่าจะใช้รูปแบบใดในการอ้างอิง เช่น APA, IEEE หรือ Vancouver เป็นต้น

ในปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยในการสร้างรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมนั้นมีมากมายทั้งที่ต้องเสียเงินและสามารถใช้งานได้ฟรี ซึ่งในครั้งนี้ขอแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Mendeley เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรี ที่ทาง Elsevier ได้ซื้อมาจากผู้พัฒนา เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการ สามารถสร้างรายการอ้างอิง และบรรณานุกรม ได้อย่างง่ายๆ และสะดวกรวดเร็วไม่ต้องจำรูปแบบหรือ Style ที่ใช้ในการอ้างอิง เพียงแค่เลือกชื่อ Style ที่ผู้เขียนต้องการ หรือสำนักพิมพ์ที่จะตีพิมพ์งานเขียนกำหนดมา

 

โปรแกรม Mendeley เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้บริหารจัดการบรรณนุกรมทั้งของหนังสือ และสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดทำบรรณานุกรมแบบอัตโนมัติรวมทั้งการอ้างอิง ให้กับเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ หรือใช้ช่วยในการจัดทำบรรณานุกรมตามสไตล์ต่างๆ  อีกทั้งเป็นเครื่องมือช่วยให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และอื่นๆ เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ งานวิจัยต่างๆ ที่ได้ศึกษา เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง และสร้างบรรณานุกรมต่อไป โดยโปรแกรมนี้ยังสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียเงินซื้อเหมือนโปรแกรม ENDnote อีกด้วย แต่ด้วยความที่ว่าฟรีจึงให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลไว้ที่ 2GB หากต้องการมากกว่านี้จะมีค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้ใช้

โปรแกรม Mendeley มีความสามารถตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการหมวดหมู่ การอ้างอิง การแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ อย่างไรก็ดีการทำงานของ โปรแกรม Mendeley ต้องทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge เป็นต้น ในลักษณะของโปรแกรมเสริม (Extension) ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรม การจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน รวมทั้ง โปรแกรม Mendeley ยังได้พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการใช้งานร่วมกับ Word Processor ของ Microsoft Word ในลักษณะชุดเครื่องมือ (Toolbar) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บมาจัดทำรายการอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือที่ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166183

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป