1. ช่วยผู้เรียนประหยัดค่าใช้จ่าย
ราคาของตำราเรียนสูงขึ้นมากเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้นักเรียนไม่สามารถจ่ายเพื่อใช้ตำราเรียนในการศึกษาได้ OER สามารถแก้ปัญหานี้เนื่องจากเป็นแหล่งของทรัพยากรการศึกษาที่สามารถใช้ได้ฟรีผ่านออนไลน์ สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และสามารถถูกเก็บรักษาตลอดไป

2. ช่วยผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่า ถ้าผู้เรียนเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาที่มีคุณภาพ
ราคาตำราเรียนที่สูงขึ้นมากอย่างรวดเร็วในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทำให้นักเรียนหลายคนไม่ใช้ตำราเรียนในการศึกษา มีหลายการศึกษาแสดงว่า 93% ของนักเรียนใช้ OER ทำได้ดีกว่านักเรียนที่ใช้ทรัพยากรการศึกษาแบบดั้งเดิม เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื้อหาตั้งแต่เริ่มวันแรกของหลักสูตร

3. ช่วยให้เทคโนโลยีไร้ขอบเขตทำให้การสอนและการเรียนดีขึ้น
ลองนึกถึงภาพการสอนที่มีผู้เข้าร่วม 100,000 คนจากทั่วโลก เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีในการศึกษาเปิดโดยสิ้นเชิง

4. ช่วยให้การศึกษาดีขึ้นส่งผลให้อนาคตดีขึ้นด้วย
การศึกษาแบบเปิดมีประโยชน์สำหรับเราทุกคนโดยเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างระบบสำหรับการสอนและการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา: SPARC Europe. Key OER benefits. Retrieved September 24, 2020, from https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/open-educational-resource-benefits/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป