1. Pharmaceutical Compliance Congress (จัดระหว่าง 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2020 ที่ Washington DC)
PCC2020 ได้รับการคาดว่าจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับยาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายที่ใหญ่ที่สุด เนื้อหาในการประชุมแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ Enforcement and Oversight, Leadership and Innovation และ Best Practices and Frameworks ผู้บรรยายในการประชุมเป็นผู้บริหารมาจากรัฐบาล, หน่วยงานกำกับดูแล และบางหน่วยงานเกี่ยวกับยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอยู่ระหว่าง 2,799 ถึง 3,199 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับมาจากบริษัทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, บริษัทกฎหมาย หรือเป็นที่ปรึกษา มีส่วนลดให้กับการลงทะเบียนเข้าร่วมล่วงหน้า

2. Interphex (จัดระหว่าง 28 ถึง 30 เมษายน 2020 ที่ New York, NY)
เป็นเวลามากกว่า 41 ปี ที่การประชุมนี้เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในอุตสาหกรรมยา, เทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือแพทย์ การประชุมเมื่อปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน และมี 625 vendors เป็นไปได้ว่าในการประชุมปี 2020 จะมีตัวเลขมากกว่านี้ เนื้อหาในการประชุมปีนี้ครอบคลุมเรื่อง Development, Compliance and Quality, Inspection and Distribution และ Data and Information Management คนในวงการอุตสาหกรรมเสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วมเพียง 20 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าหลายสัปดาห์

3. International Conference on Medical, Biological and Pharmaceutical Sciences (ICMBPS, วันและสถานที่จัดการประชุม ICMBPS2020 จะประกาศต้นปี 2020)
ICMBPS ครั้งที่ 634 จัดขึ้นระหว่าง 27 ถึง 28 มิถุนายน 2019 ที่ Osaka ประเทศญี่ปุ่น การประชุม ICMBPS จัดโดย the International Academy of Science, Technology, Engineering, and Management (IASTEM) ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยระหว่างสถานศึกษาและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ให้โอกาสกับนักวิจัย, ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากการประชุม รายงานการประชุมได้รับการเผยแพร่โดย the World Research Library และนำเข้า Google Scholar เพื่อจัดทำดัชนี

4. Bio/pharmaceutical Product Launch Summit (การประชุมเป็นไปได้ว่าจะจัดในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2020 ที่ Eastern US)
การประชุมเมื่อปีที่แล้วนำเสนอประเด็นสำคัญและการอภิปรายระหว่างคนในวงการอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้มีส่วนร่วมในภาคปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายของการประชุมคือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์, การปล่อยผลิตภัณฑ์, การตลาด, การกระจาย และสาขาอื่นๆ ที่คล้ายกัน ปีที่แล้วค่าลงทะเบียนเข้าร่วมเป็น 1,699 ถึง 2,099 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม มีส่วนลดสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า

5. Pharma Forum 2020 (จัดระหว่าง 8 ถึง 11 มีนาคม 2020 ที่ New York, NY)
เจ้าภาพจัดการประชุมพูดว่าเป็นการประชุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ใหญ่และยอดเยี่ยมที่สุดในโลก จัดขึ้นทุกปีสำหรับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยา, เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มีการประชุมเกี่ยวกับ compliance, customer experience และ events management ผู้บรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจเป็นผู้บริหารจาก the American Medical Association (AMA), Massachusetts General Hospital, Celgene และ Merck ได้รับการคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่าง 2,000 และ 5,000 คน และ 20 ถึง 50 ผู้จัดนิทรรศการ

6. PharmScience Research & Development (จัดระหว่าง 24 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ Los Angeles, CA)
การประชุมจัดให้มีการอภิปรายที่เข้มข้นและงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของยา (pharmaceutical sciences) ในหัวข้อ  Drug discovery and development, Safety, Nanotechnology และ Regulatory affairs ผู้บรรยายในการประชุมมาจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในส่วนของภาคธุรกิจอยู่ระหว่าง 999 ถึง 1,249 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนลดอย่างมากสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นนักเรียนและมาจากสถานศึกษา

ที่มา: Robert Fenton (February 20, 2020). The 6 Best US Pharmaceutical Conferences to Attend in 2020. Retrieved September 22, 2020, from https://www.qualio.com/blog/us-pharmaceutical-conferences-2020

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป