ในปีนี้ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาโรคโควิด 19 ตัวอย่างเช่น Johnson & Johnson และ Abbott Laboratories กำลังพัฒนา PPE (Personal protective equipment, อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพทั่วโลก

ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์อันดับต้นๆ มีแผนการจะทำอะไรบ้างในปีนี้

1. Johnson & Johnson
เป็น player หลักในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเวลามากกว่า 130 ปี โดยมีพนักงานมากกว่า 130,000 คน และร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ด้วยกลัวว่าโรคโควิด 19 จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของชาวอเมริกัน บริษัทจึงพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อสู้และขจัดไวรัส เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐว่าจะผลิตและกระจาย 1 พันล้านวัคซีนทั่วโลก   

2. Abbott Laboratories
ทำธุรกิจเป็นเวลามากกว่า 130 ปี มีพนักงานมากกว่า 107,000 คน ใน 160 ประเทศ เป็นผู้นำตลาดเกี่ยวกับการตรวจติดตามกลูโคส, การตรวจเลือดและพลาสมา, อาหารเด็กและผู้ใหญ่, เครื่องปั้มสูบฉีดเลือด, การติดตามภาวะหัวใจล้มเหลวระยะไกล, การทดสอบ point of care และเครื่องมือการปวดเรื้อรัง บริษัทได้พัฒนาการทดสอบใหม่สำหรับโควิด 19 ที่ใช้เวลาเพียง 5 นาที

3. Novartis AG
ประกอบด้วย 2 บริษัทย่อยคือ Novartis Pharmaceuticals และ Novartis Oncology ซึ่งทั้งสองบริษัทพัฒนายาเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยและทำให้คุณภาพการดูแลดีขึ้น
มีทีมทำการทดสอบทางคลินิกเพื่อให้ได้การรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ขณะนี้กำลังทดสอบยา Jakavi (ruxolitinib) เพื่อช่วยผู้ป่วยด้วย cytokine storm (ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อไวรัสอย่างรุนแรงและทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคโควิด 19)

4. Medtronic
มีบริษัทมากกว่า 350 แห่งตั้งอยู่ในมากกว่า 150 ประเทศ โดยปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 86,000 คน บริษัทมุ่งไปที่การให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและมีค่าใช้จ่ายน้อย กำลังให้ความสนใจมากในการผลิตเครื่องช่วยหายใจ (ventilators), เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (pulse oximeters) และผลิตภัณฑ์ ECMO นอกจากนี้บริษัทยังปรับการบริการจัดการการดูแล (Medtronic Care Management Services) เพื่อการติดตามและการดูแลผู้ป่วยในระยะไกล

ที่มา: Robert Fenton (September 8, 2020). 4 Medical Device Manufacturers Revolutionizing Life Sciences in 2020. Retrieved September 18, 2020, from https://www.qualio.com/blog/medical-device-manufacturers

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป