ภาพด้านบนแสดงขนาดตลาดทั่วโลกของเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2025 โดยปี 2018 มีมูลค่า 425.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าเพิ่มขึ้นเป็น 612.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 มีค่า CAGR เท่ากับ 5.4% (ปี 2018 ถึง 2025)

เครื่องมือแพทย์มีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยโดยช่วยในการวินิจฉัยและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ตัวขับเคลื่อนให้ตลาดเครื่องมือแพทย์ขยายในช่วงปีการทำนายได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ, การเกิดมากขึ้นของภาวะเรื้อรัง, การเพิ่มขึ้นของขั้นตอนการผ่าตัดและการผ่าตัดที่ซับซ้อน นอกจากนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการรักษาด้วยวิธีใหม่เพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่แท้จริงในด้านสุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดเครื่องมือแพทย์ขยายในช่วงปีการทำนาย

 

ภาพด้านบนแสดงตลาดเครื่องมือแพทย์สามารถแบ่งตามชนิด (by type), ผู้ใช้ (by end user) และภูมิภาค (by geography) โดยถ้าแบ่งตามชนิดจะได้เป็นดังในตารางด้านบนตัวอย่างเช่น IVD (in vitro diagnostic), MIS (minimally invasive surgical devices), orthopedic devices, cardiovascular devices

ภาพด้านบนแสดงทั่วโลก IVD มีส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือแพทย์สูงที่สุดที่ 12.9% ในปี 2018

IVD ใช้เพื่อบ่งชี้โรคหรือภาวะอื่นๆ และสามารถใช้เพื่อติดตามสุขภาพเพื่อช่วยในการรักษาหรือป้องกันโรค การทดสอบที่มีประสิทธิภาพและความถูกต้องของโรคเช่น เบาหวาน, มาลาเรีย, เอดส์ และมะเร็ง เป็นบางปัจจัยที่ขับเคลื่อนการขยายของ IVD ในตลาด

เมื่อพิจารณาตามผู้ใช้ hospitals & ambulatory surgical centers เป็นส่วนที่เด่นในตลาดเครื่องมือแพทย์ทั่วโลกในปี 2018 โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่กำลังพัฒนา, การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ, การเน้นมากขึ้นของผลการรักษาที่ดีขึ้น และนโยบายการจ่ายค่าเสียหาย ได้รับการคาดว่าจะขับเคลื่อนส่วน hospitals & ambulatory surgical centers ให้ขยายในตลาดในช่วงปีการทำนาย

อเมริกาเหนือมีมูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ที่ 169.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 และได้รับการคาดว่าจะยังคงมีส่วนแบ่งที่สำคัญของตลาดเครื่องมือแพทย์ทั่วโลกระหว่างช่วงปีการทำนาย การขยายของตลาดเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคนี้เป็นไปได้ว่าถูกขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและการนำเอาเทคโนโลยีด้านการแพทย์ใหม่มาใช้อย่างเร็ว ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดเกิดใหม่ที่แสดงการขยายในตลาดสูงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัว, การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ, การเพิ่มขึ้นของความตระหนักเรื่องโรค และการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

จากการที่ player หลัก เช่น Medtronic มีนโยบายขยายธุรกิจไปยังประเทศเกิดใหม่เช่น จีน, อินเดีย และประเทศอื่นๆ จะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเครื่องมือแพทย์ของเอเชียแปซิฟิกในช่วงปีการทำนาย ในขณะที่ตลาดเครื่องมือแพทย์ในยุโรปได้รับการคาดว่าจะขยายที่ค่า CAGR ที่ต่ำกว่าระหว่างช่วงปีการทำนาย (ปี 2019 ถึง 2025) เนื่องจากมีตลาดที่สมบูรณ์และจำนวนผู้ป่วยที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเอเชียแปซิฟิก ตลาดในตะวันออกกลางและแอฟริกา และลาตินอเมริกามีส่วนแบ่งตลาดน้อยในปี 2018

Medtronic เป็น player ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือแพทย์ทั่วโลกสูงสุดในปี 2018 โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีความสนใจในการศึกษาวิจัยอย่างมาก และยังมีเครือข่ายของผู้แทนจำหน่ายและบริษัทสาขาในเอเชียแปซิฟิก, ลาตินอเมริกา และแอฟริกา

ที่มา: Fortune Business Insights. Medical Devices Market Size, Share and Industry Analysis By Type (Orthopedic Devices, Cardiovascular Devices, Diagnostic Imaging, IVD, MIS, Wound Management, Diabetes Care, Ophthalmic Devices, Dental & Nephrology), End User (Hospitals & Ambulatory Surgical Centers and Clinics) and Regional Forecast, 2019 - 2025. Retrieved August 14, 2020, from https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-devices-market-100085

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป