Smithsonian Open Access แหล่งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยในรูปแบบดิจิทัลของ Smithsonian Institution สื่อฯ ส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้ Public domain ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด แชร์ และใช้งานตามต้องการ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


Smithsonian Open Access แหล่งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยในรูปแบบดิจิทัล จากพิธภัณฑ์ 19 แห่ง ศูนย์วิจัย 9 แห่ง ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และสวนสัตว์แห่งชาติของ Smithsonian Institution สื่อฯ ส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้ Public domain โดเมนสาธารณะหรือสาธารณะสมบัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด แชร์ และใช้งานตามต้องการ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ คอลเลคชันดิจิทัลที่รวบรวมและเผยแพร่นั้น สร้าง จัดเก็บหรือดูแล โดย Smithsonian Institution เช่น รูปภาพ โมเดล ข้อความ บันทึกเสียง วิดีโอ เว็บไซต์และชุดข้อมูลการวิจัย รวมมากว่า 2 ล้านรายการ (มีแผนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง)

ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่ Smithsonian Open Access เพื่อค้นหาสื่อการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยในรูปแบบดิจิทัลที่ต้องการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.si.edu/openaccess จากนั้นพิมพ์คำค้นที่ต้องการให้ช่องค้นหา ดังภาพที่ปรากฎด้านล่าง


ระบบจะแสดงจำนวนผลการสืบค้นทั้งในภาพรวมและแบ่งตามประเภทของสื่อที่ตรงกับคำค้น พร้อมตัวอย่างผลการสืบค้น ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถกรองผลการสืบค้นด้วยประเภทของสื่อ สถาบันที่สร้าง จัดเก็บหรือดูแล หัวข้อ หัวเรื่อง และปีที่สื่อถูกสร้างสรรค์ ดังภาพที่ปรากฎด้านล่าง


จากนั้นคลิกเลือกรายการสื่อที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อ และเงื่อนไขการนำไปใช้ ดังภาพที่ปรากฎด้านล่าง


ผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างภาพของสื่อ เพื่อดาวน์โหลดสื่อที่ต้องการ และนำไปใช้งานภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่กำหนด


ภาพด้านล่างแสดงข้อมูลสถิติ จำนวนการเข้าชม จำนวนสื่อที่เผยแพร่และจำนวนการดาวน์โหลด สามารถเข้าดูได้ที่ https://www.si.edu/dashboard/virtual-smithsonian


Smithsonian Institution หรือ สถาบันสมิธโซเนียน เป็นกลุ่มสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและพิพิธภัณฑ์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1846 บริหารจัดการและได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจากผู้บริจาคต่างๆ รวมถึงรายได้การจำหน่าย ออกร้านและค่าสมาชิกนิตยสาร หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป