ตัวอย่างการปรับแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อเข้ากับ New Normal โดยเฉพาะมาตราการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

พิพิธภัณฑ์หลายแห่งเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากต้องปิดบริการไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่การกลับมาในครั้งนี้ของพิพิธภัณฑ์มาพร้อมกับแนวคิดและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยใหม่ ที่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมได้เพลิดเพลินไปกับวัตถุจัดแสดงในขณะที่ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย COVID-19 ตัวอย่างมาตรการความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ได้แก่

การเข้าชมต้องจองตั๋วล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์บางแห่งเปิดให้ผู้เข้าชมที่จองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าเพียงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันและแต่ละรอบ โดยเฉพาะเพื่อการตอบสนองต่อมาตราการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในกลุ่มผู้เข้าชม เช่น Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art หรือ Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศอิตาลี และ Scuderie del Quirinale พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

การจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบ

พิพิธภัณฑ์และหอศิลปะหลายแห่งกำหนดเงื่อนไขการเข้าชม โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเว้นระยะห่างทางสังคมในกลุ่มของผู้เข้าเยี่ยมชม เช่น

 • Galleria Borghese หรือ หอศิลป์บอร์เกเซ ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 80 คนต่อกลุ่ม และจำกัดเวลาการเดินชมต่อกลุ่ม คือ 120 นาที
 • Scuderie del Quirinale พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมในกรุงโรม ประเทศอิตาลี จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 6 คนต่อกลุ่ม และจำกัดเวลาการเดินชมต่อกลุ่ม คือ 80 นาที
 • Giacometti Institute สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะของ Alberto Giacometti ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 10 คนต่อกลุ่ม และจำกัดเวลาการเดินชมต่อกลุ่ม คือ 10 นาที
 • Museum of Bavarian State Painting Collections พิพิธภัณฑ์คอลเล็กชันภาพวาดของรัฐบาวาเรียซึ่งตั้งอยู่ในกรุงมิวนิก ประเทศเยอรมัน จำกัดจำนวนผู้เข้าชมโดยวัดจากขนาดของพื้นที่ คือ 1 คน ต่อพื้นที่ประมาณ 215 ตารางฟุต


การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชม

พิพิธภัณฑ์หลายแห่งไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชม เพื่อคัดกรองผู้ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ เช่น Pio Monte della Misericordia โบสถ์ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองเนเปิลส์ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี และ Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศอิตาลี ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ณ ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ โดยผู้ที่อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศา หรือสูงกว่า จะไม่ได้รรับอนุญาตให้เข้าพิพิธภัณฑ์

การสวมหน้ากากขณะเข้าชม

Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art หรือ Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศอิตาลี กำหนดให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องสวมหน้ากากในขณะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 จากละอองฝอยจากการไอหรือจาม

การใช้ Gadget เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม

Cathedral of Santa Maria del Fiore หรือ Florence Cathedral หรือ มหาวิหารฟลอเรนซ์ ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Gadget ชื่อ The EGOpro Social Distancing Necklace ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท Advance Microwave Engineering มาใช้ เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคมในกลุ่มผู้เยี่ยมชมมหาวิหาร โดยอุปกรณ์นี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมาพร้อมสายคล้องคอ เพื่อให้ผู้เข้าชมคล้องคอขณะอยู่ในมหาวิหาร เมื่อผู้เข้าชมอยู่ใกล้กันเกินระยะห่างตามมาตราการความปลอดภัยด้านสุขภาพ อุปกรณ์นี้จะสั่นและมีแสงแสดงออกมา เพื่อเตือนให้ผู้เข้าชมเว้นระยะห่างกัน ทั้งนี้ผู้ทำงานของมหาวิหารฟลอเรนซ์อ้างว่ามหาวิหารเป็นสถานที่แรกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในบริบทของพิพิธภัณฑ์เป็นที่แรก โดยผู้ที่จะเข้าชมมหาวิหารจะได้รับอุปกรณ์นี้ ณ ทางเข้ามหาวิหาร และส่งคืนเมื่อรับชมมหาวิหารเสร็จ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ซ้ำ ชมวิดีโอแนะนำอุปกรณ์และการใช้งาน คลิกที่นี่

Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art หรือ Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศอิตาลี ได้ประกาศมาตรการสุขอนามัยภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย

 1. ห้ามผู้ที่มีไข้เข้าพิพิธภัณฑ์
 2. ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยผู้ที่อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศา หรือสูงกว่า จะไม่ได้อนุญาตเข้าพิพิธภัณฑ์
 3. รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 2 เมตร ยกเว้นจุดจำหน่ายตั๋วเข้าชมซึ่งจะมีอุปกรณ์กั้น
 4. รับตั๋วเข้าชมที่จุดจำหน่ายตั๋ว และลงนามในแบบฟอร์มการอนุญาต (Authorization form)
 5. สวมหน้ากากในขณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
 6. ใช้เจลฆ่าเชื้อล้างมือ ซึ่งมีจุดให้บริการที่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์
 7. หมั่นล้างมือ
 8. หลีกเลี่ยงการกอดและการจับมือกัน
 9. ห้ามสัมผัสดวงตา ปาก หรือจมูกด้วยมือ
 10. สวมถุงมือเมื่อสัมผัสผลิตภัณฑ์ใน Bookshop หรือที่ คาเฟ่ของพิพิธภัณฑ์
 11. หลีกเลี่ยงการใช้ขวดและแก้วร่วมกับผู้อื่น
 12. ปิดปากและจมูก เมื่อจามหรือไอ
 13. ปฏิบัติตามเส้นทางการเยี่ยมชมที่ระบุ
 14. สำหรับทัวร์นำเที่ยวสามารถพบมัคคุเทศน์นำเที่ยวของคณะได้ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ คือ ลานกลางแจ้งของพิพิธภัณฑ์


อ้างอิง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป