การแพร่ระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส (Covid-19) สร้างความท้าทายมากมายแก่แวดวงวิชาชีพจดหมายเหตุ ตั้งแต่ความกังวลเกี่ยวกับงาน การจัดการคอลเลกชัน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง หอจดหมายเหตุต่างๆ กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่จะนำมาซึ่งแรงกดดันเพิ่มเติม ทั้งนี้หอจดหมายเหตุหลายแห่งต่างพยายามดำเนินการเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ความท้าทายนี้ ยกตัวอย่างเช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหราชอาณาจักร (The National Archives)

Archives and Records Association (ARA) และ The National Archives ของสหราชอาณาจักร ได้ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านจดหมายเหตุหลายวิธีในช่วงสถานการณ์ Covid-19 คือ

  1. ARA Together Covid-19 Support Hub
  2. History Begins at Home
  3. Novice to Know-How

ARA Together Covid-19 Support Hub และชุมชนออนไลน์ เพื่อให้คำแนะนำและแนวทาง รับฟังและแบ่งปันข้อกังวล แนวคิด และแนวทางแก้ไขในหลากหลายหัวข้อ รวมถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงาน การพัฒนาวิชาชีพ และการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ

https://www.archives.org.uk/ara-together.html

ภายใต้ ARA Together Covid-19 Support Hub ประกอบด้วย

History Begins at Home การชักชวนสมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาพเหตุการณ์และเรื่องราวในอดีตจากภาพถ่ายในอดีตที่แปลงในอยู่ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุต่างๆ ผ่าน social media เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาและจุดประกายความสนใจใหม่ในประวัติศาสตร์ อีกทั้งเพื่อช่วยลดความเครียดของผู้คนในช่วงกักตัวจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

https://twitter.com/BeginsHistory

https://twitter.com/BeginsHistory

Novice to Know-How เป็นการร่วมมือกับ Digital Preservation Coalition (DPC) จัดฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อให้ห้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับจดหมายเหตุมีทักษะและความมั่นใจที่จำเป็นเกี่ยวกับขั้นตอน/หลักการทำงาน (Work flow) การสงวนรักษาแบบดิจิทัลเชิงรุกสำหรับองค์กร การฝึกอบรมได้รับการวิจัย พัฒนาและทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญภายในชุมชนการสงวนรักษาแบบดิจิทัล หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติรวมถึงการสาธิต คำอธิบายรายละเอียด วิดีโอ ข้อความ และแบบทดสอบ โดยการฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำภาพกว้างเกี่ยวกับปัญหาการเก็บรักษาแบบดิจิทัลและอธิบายวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ยังสำรวจขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปได้ และเทคโนโลยีที่สามารถปรับใช้ได้ แต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน ผู้เรียนอาจเลือกเข้าเรียนหลักสูตร:

  1. An introduction to digital preservation
  2. Files, file formats and bitstream preservation
  3. Using DROID
  4. Selecting and transfering digital content
  5. Ingesting digital content
  6. Preserving digital content

https://www.dpconline.org/knowledge-base/training/n2kh-online-training

ลงทะเบียนเรียนที่ https://www.dpconline.org/knowledge-base/training/n2kh-online-training สำหรับปีแรกจะให้สิทธิ์แก่สมาชิกของ UK archive sector และ DPC เป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ National Archives และ ARA ยังจัดสำรวจเพื่อวัดผลกระทบของ Covid-19 ต่อบริการ และจัดสัมมนาผ่าน webinar

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป