แนะนำบริการ G Suite for Education

G Suite for Educatin ชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน เปิดให้ใช้บริการฟรีสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

จุดเด่นของบริการ G Suite for Education

  • เป็นบริการฟรีทั้งหมด มีคุณลักษณะเทียบเท่า G Suite for Business
  • มี email ในโดเมนของหน่วยงานเอง เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • สามารถใช้ Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form และ Google Classroom และอื่นๆ ร่วมกันได้
  • มีพืนที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
  • ไม่มีโฆษณา
  • มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง
  • ใช้ได้ในอุปกรณ์ทุกประเภท

บริการหลักของ G Suite for Education

Gmail

บริการ email ภายใต้โดเมนของสถานศึกษา ให้บริการพื้นที่ไม่จำกัด รับส่ง email อย่างปลอดภัยกับสมาชิกในชั้นเรียน

Google Drive

จัดเก็บและส่งต่อให้เพื่อนร่วมชั้นได้ง่าย และเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกชนิด

Google Sheets Docs Slides

เครื่องมือสร้างและแก้ไขเอกสาร ที่ผุ้ใช้หลายคนสามารถทำงาร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้อัติโนมัติ

Google Forms

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม แบบทดสอบ และแบบสำรวจเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบ

Google Sites

เครื่องมือสร้างเว็บใช้งานง่ายสำหรับการสร้างเว็บไซต์ จัดเก็บข้อมูลหลักสูตร สร้างทักษะการพัฒนา และช่วยให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Classroom

Classroom เป็นผลิตภัณฑ์ใน G Suite for Education ซึ่งประกอบด้วย Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides และอื่นๆ อีกมากมาย โดย Classroom จะทำงานร่วมกับ G Suite for Education เพื่อให้ผู้สอนและนักเรียนสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย

วิธีใช้งานเครื่องมือ

การเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือของ G Suite for education แต่ละชนิดนั้น ทุกท่านสามารถศึกษาได้ที่ https://oer.learn.in.th/event/event_media/31#top  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป