การติดตั้ง Greenstone 3.09 สำหรับ Windows

Download โปรแกรมได้ที่ http://www.greenstone.org/download

 1. เลือก Download โปรแกรมที่สำหรับใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows


 2. ติดตั้งโปรแกรม


  เลือกภาษาสำหรับแสดงในโปรแกรม คลิกปุ่ม Next

   

  ตำแหน่งติดตั้งโปรแกม ถ้าไม่เปลี่ยนคลิกปุ่ม Next
     - เปลี่ยนตำแหน่งคลิกปุ่ม  Browser 
   

  ติดตั้งโปรแกรมเสริมที่จำเป็น คลิกปุ่ม Next ต่อไปได้เลย

   

  ตั้งรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งาน คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม คลิกปุ่ม Next
   

  คลิกปุ่ม Install 
   

   

 3. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดที่ Start --> Greenstone --> Greenstone Librarian Interface(GLI) เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม Greenstone
   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป