นิยามของ OER / OER คืออะไร?

Open Educational Resources (OER) คือสื่อการสอนและการเรียนรู้ที่คุณสามารถใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แตกต่างจากแหล่งข้อมูลปิดลิขสิทธิ์ดั้งเดิม OER ได้รับการประพันธ์หรือสร้างขึ้นโดยบุคคลหรือองค์กร ถ้ามีสิทธิการเป็นเจ้าของ ในบางกรณี นั่นหมายความว่าคุณสามารถดาวน์โหลดทรัพยากรและแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานและนักเรียน ในกรณีอื่น ๆ คุณอาจจะสามารถดาวน์โหลดทรัพยากรแก้ไขในบางวิธีแล้วโพสต์ใหม่เป็นงานรีมิกซ์ คุณรู้จักตัวเลือกของคุณได้อย่างไร? OER มักมีใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์หรือ GNU เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอาจมีการใช้วัสดุอย่างไร ดาวน์โหลดได้นำมาใช้ห้ามดัดแปลง ตัวอย่างสื่อที่เผยแพร่ใน OER เช่น รูปภาพ วีดีโอ คลิปภาพและเสียง ฯลฯ 

                                                

        OER Common พื้นที่เผยแพร่ความรู้ พื้นที่สำหรับสร้างแหล่งข้อมูลการศึกษาแบบเปิด (OER) ด้วยเครื่องมือการเผยแพร่ของเรา ให้ผู้แต่งท่านอื่นๆ ช่วยสร้างแหล่งข้อมูลทางการศึกษา แผนการสอนและหลักสูตร ด้วยตัวเองหรือกับผู้อื่น แล้วเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและผู้เรียนได้ทุกแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้เกี่ยวกับสร้างทรัพยากร (OER Common) 

ฟังก์ชันของเว็บไซต์ OER Common มีดังนี้

1.การสร้างทรัพยากร รูปแบบตัวสร้างทรัพยากรผู้เขียนระบบเปิดนี้ทำให้ง่ายต่อการรวมข้อความ รูปภาพ เสียงไฟล์และวีดีโอ และบันทึกเป็นทรัพยากรการศึกษาที่ได้รับอนุญาตอย่างเปิดเผย ซึ่งสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาจากทั่วโลกและกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระเบียบแก้ไขและเผยแพร่ทรัพยากรที่เหมาะกับชั้นเรียน ห้องเรียน สามารถพิมพ์และดาวน์โหลดทรัพยากรในรูปแบบของ PDF รวมถึงดาวน์โหลดสื่อที่รวมอยู่ทั้งหมด ไม่ต้องค้นหาที่แหล่งอื่นใด เพราะได้รวบรวมข้อมูลและทรัพยากรประเภทต่างๆไว้ให้แล้ว

2.เครื่องมือสร้างบทเรียน รูปแบบตัวสร้างบทเรีบนผู้เขียนเปิด ช่วยให้ผู้เขียนสามารถสร้างทั้งมุมมองของนักเรียนและครูไปทางเนื้อหา ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนให้รวมภาพข้อความสนับสนุนการสอน และคำแนะนำสำหรับนักเรียนและผู้ใช้อื่นๆ ของทรัพยากร บทเรียนประกอบด้วยงานตามลำดับ ซึ่งสามารถรวมวิธีการเรียนรู้แบบทีละขั้นตอน แต่ละงานสามารถมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ดาวน์โหลด

3.ตัวสร้างโมดูลรูปแบบตัวสร้างโมดูลผู้เขียนเปิดอนุญาตให้ผู้เขียนสร้าง ทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้สอนที่มีมุมมองเนื้อหา ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนให้รวมภาพ รวมข้อความสนับสนุนการสอน และคำแนะนำสำหรับนักเรียนและผู้ใช้อื่น ๆ ของทรัพยากร โมดูลสามารถประกอบไปด้วยงานตามลำดับ ซึ่งสามารถรวมวิธีการเรียนรู้ทีละขั้นตอน แต่ละงานสามารถมีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ดาวน์โหลด 

วิธีการสืบค้นจาก OER Commonsการสืบค้น OER Commons ทำได้โดยใช้คำค้น เช่น ต้องการค้นหาคำว่า เรือพระราชพิธี จะปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับเรือสุพรรณหงษ์ เรือต่างๆในขบวนพระราชพิธี และเรื่องราวเครื่องประกอบเกี่ยวกับเรือ ฯลฯ เมื่อค้นพบสิ่งที่ต้องการแล้วสามารถดาวน์โหลดรูปภาพ และเนื้อหา ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ หรือกรณีต้องการวารสารทั้งฉบับ ก็สามารถดาวน์โหลดวารสารย้อนหลังได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ข้อมูลใน OER มีข้อกำหนดคือให้เผยแพร่ได้ ไม่ดัดแปลง และไม่ใช้เพื่อการค้า

 

 

แหล่งที่มา : https://www.oercommons.org/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป