สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์หรือสาย DEV ที่นิยมชมชอบโปรแกรมภาษา PHP เป็นที่ทราบกันดีว่า การพัฒนาเว็บไซต์บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ง่ายนั้นจำเป็นต้องอิงกับมาตรฐานใน Schema ต่าง ๆ ที่แสนจะวุ่นวาย อีกทั้งยังมีความปวดหัวในการเลือกใช้ Tools หรือ Library ที่เสี่ยงกับสัญญาอนุญาตที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือมีนัยยะแอบแฝงทำให้ไม่กล้าใช้งานในโปรแกรม  ถ้าคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ วันนี้ทาง STKS ขอแนะนำทางเลือกบนเว็บไซต์หนึ่งที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยในการแปลงข้อมูลเว็บไซต์ที่ใช้มาตรฐานกลาง Markup languague แบบ RDF (Resource Description Framework) ไปเป็นรูปแบบที่โปรแกรมภาษาอื่นรองรับ อีกทั้งยังเป็น PHP ที่ติดตั้ง Composer โมดูลใช้งานได้เลยอีกด้วย ตัวรูปแบบภาษาที่ใช้นั้นเขียนตามมาตรฐาน PSR-2 [ เป็นมาตรฐานรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ค่อนข้างเป็นสากล เช่นหลักการเว้นช่อง  การใช้คำตั้งตัวแปร หรืออื่น ๆ  ซึ่งเชื่อว่าเราไม่ค่อยทราบว่ามันมีมาตรฐานแบบนี้อยู่มาก ]  ตัวเว็บไซต์ดังกล่าวชื่อว่า http://www.easyrdf.org ครับ  ในเว็บไซต์มี Example Module / Source Code และ Online Tools  สามารถใช้งานได้ง่ายทันทีครับ ดังภาพ

        สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนอยากจะสื่อสารสำหรับนักพัฒนาหรือผู้อ่านคือความหมายในด้านรูปแบบ Schema ที่มีอยู่ในโปรแกรมครับ เพื่อให้ได้เข้าใจกันมากขึ้น เรามาทำความเข้าใจกับรูปแบบที่มีและตัวอย่าง ดังนี้ครับ
    1. RDF  (Resource Description Framework )
        เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นด้านโปรแกรมสำหรับการให้ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้กับเว็บไซต์ที่เรียกว่า metadata เช่นข้อมูล keyword,site map,page description เป็นต้น  โดยเน้นใช้งานสื่อสารกับพวก BOT หรือโปรแกรมเก็บข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาษาที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ผู้ที่ทำ Search Engine Optimize จะเข้าใจกระบวนการจัดการไฟล์เหล่านี้ดีครับ  ตัวอย่างไฟล์ RDF ดังภาพ

      2. N-Triples
          เป็นไฟล์ที่มีลักษณะการเก็บเอกสารแบบแถวยาวติดต่อกัน line-based , plain text serialisation format

     3.Json-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data)
        เป็นรูปแบบที่จัดทำขึ้นผ่านมาตรฐานข้อมูลการ encoding แบบ Json Mapping ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงแปลงกับรูปแบบ RDF ได้ทันทีในเว็บไซต์นี้

     4. RDF/JSON-Resource-Centric  
         เป็นรูปแบบที่จัดทำขึ้นแบบ Json Mapping ที่เน้นรูปแบบ Serialize ที่มนุษย์ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในรูปแบบปกปิด หรือนำไปใช้ในงานเฉพาะทาง 

     5. Notation3 (N3)
         Notation3 เป็นรูปแบบที่รู้จักกันแพร่หลาย เป็น  Readable RDF syntax ที่สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า RDF  และสามารถใส่เงื่อนไขหรือกระบวนการต่าง ๆ ภายในภาษาได้อีกด้วย

    นอกจากนี้ยังสามารถแปลงจากเอกสาร RDF ต้นทาง มาเป็นเอกสารแบบ Graphviz,PNG,GIF,SVG ได้อีกด้วย (แต่ก็ยังพบว่ามี error หากผู้ใช้งานเลือกข้อมูลต้นทางและปลายทางไม่สอดคล้องกับการ Convert)

    โดยสรุป เว็บไซต์ http://www.easyrdf.org ถือเป็นเพื่อนร่วมทางสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP รวมถึงผู้ที่ใช้งานด้านการแปลงรูปแบบมาตรฐานชุดข้อมูล RDF ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้งานได้ทั้งออนไลน์และการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังใช้งานในลักษณะสัญญามาตรฐานแบบ CC By 3.0 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงและนำไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยต้องให้เครดิตกับผู้สร้างครับ  ส่วนเว็บไซต์อื่น ๆ ก็มีให้ใช้งานเช่นกัน เช่น https://rdf-translator.appspot.com เป็นต้น  ดังนั้น เลือกใช้ให้ถูกใจ ถูกหลัก ถูกลิขสิทธิ์ในการใช้งานกันนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเราที่สุด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป