การใช้งาน CMS ไม่ว่าจะเป็น Drupal Joomla หรือ Wordpress จะมีเวอร์ชันออกมาใหม่เรื่อยๆ จะออกมาเพื่อแก้ bug โปรแกรมหรือเพื่อความปลอดภัยก็ตาม เราต้องคอย Update เวอร์ชันให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วิธี Update Drupal

1. ก่อน update เว็บไซต์ ให้ backup ข้อมูลก่อน ทั้ง database เเละไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์
2. ที่ไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์เปิดไฟล์ settings.php (/sites/default/settings.php)
$settings[update_free_access] = FALSE แก้ไขคำว่า FALSE เป็น TRUE คลิก Save ไฟล์
3. ปรับเว็บไซต์ให้เป็น Maintenance mode (Configuration -> Maintenance mode คลิกให้เป็นเครื่องหมายถูก และคลิก save configuration)

4. ที่ห้องเว็บไซต์ ลบไฟล์และโฟลเดอร์ ให้เหลือแค่ modules profile sites และ theme

5. Download Drupal เวอร์ชั่นล่าสุด https://www.drupal.org/project/drupal และ Extract ไฟล์
6. Copy โฟลเดอร์ core vendor และไฟล์ต่างๆ มาใส่ที่ห้องเว็บไซต์

7. ที่ช่องพิมพ์ url ให้พิมพ์ update.php ต่อท้ายชื่อเว็บไซต์(http://www.example.com/update.php) คลิก continue ระบบจะ update และรายงานผล

8. ปรับเว็บไซต์ให้เป็น Online mode (Configuration -> Maintenance mode คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก และคลิก save configuration)
9. เปิดไฟล์ settings.php (/sites/default/settings.php)
$settings[update_free_access] = TRUE แก้ไขคำว่า TRUE เป็น FALSE คลิก Save ไฟล์
10. ดูผลการ Update (Report -> available updates)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป