กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของนอร์เวย์ ลงนามในข้อตกลง "Read-and-Publish" ซึ่งรวมค่า open-access publishing กับสำนักพิมพ์ Elsevier

Read-and-Publish เป็นข้อตกลงที่รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access - OA) เข้าไว้ด้วยกัน เป็นค่าใช้จ่ายเดียว แทนการแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสองส่วนอย่างที่ผ่านมาๆ ซึ่งบรรณารักษ์และนักเจรจาจำนวนมากเชื่อว่าโมเดลนี้จะลดค่า
ใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์พร้อมกับเพิ่มการเผยแพร่แบบการเข้าถึงแบบเปิด บางคนก็เชื่อว่า ในที่สุด โมเดลนี้สามารถกำจัด Paywall หรือวิธีในการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บเพจหรือฐานข้อมูลออนไลน์ จนกว่าผู้อ่านจะสมัครเป็นสมาชิก และเสียค่าสมาชิกเสียก่อน 

ที่ผ่านมา กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยในเยอรมนี ฮังการี และสวีเดน รวมถึงก่อนหน้านี้ในนอร์เวย์ ยกเลิกสัญญา 
การสมัครเป็นสมาชิก Elsevier เนื่องจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในโมเดลนี้กับ Elsevier ซึ่งเชื่อว่าทำให้ Elsevier สูญเสียธุรกิจ

ข้อตกลงที่ยอมรับได้ร่วมกันล่าสุด ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในนอร์เวย์กับ Elsevier มีลักษณะเป็น ข้อตกลงแบบ Pilot 2 ปี ซึ่งจะให้สิทธิ์มหาวิทยาลัย 7 แห่ง และ สถาบันวิจัย 39 แห่ง ของนอร์เวย์ เข้าถึงบทความ 16 ล้านฉบับ จากวารสาร 2,800 ชื่อ ของ Elsevier รวมถึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยดังกล่าวในวารสารของ Elsevier ภายใต้แนวคิดการตีพิมพ์ผลงานแบบเปิด 1,850 บทความ ข้อตกลงนี้จะมีราคา 9 ล้านยูโร หรือ 10.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 320 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% จากข้อตกลงก่อนหน้าซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานแบบเปิด 

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อตกลงนี้กับข้อตกลงที่ล้มเหลวที่ผ่านมากับ Elsevier คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของนอร์เวย์ดูเหมือนจะเต็มใจจ่ายเงินเพื่อครอบคลุมการตีพิมพ์ผลงานแบบเปิดมากกว่าการสมัครสมาชิกปัจจุบัน Roger Schonfeld ผู้อำนวยการของห้องสมุด Ithaka S+R และโปรแกรมการสื่อสารทางวิชาการ ชี้ให้เห็นว่าบางที Elsevier อาจปรับท่าทีในข้อตกลง Read-and-Publish เพื่อตอบสนองต่อการยกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ

ข้อตกลงระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของนอร์เวย์ กับ Elsevier จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานแบบเปิดที่มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Elsevier ของสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของนอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ จะไม่ได้รับเงินคืนหากล้มเหลวในการเผยแพร่จำนวนบทความในรูปแบบการเข้าถึงแบบเปิดตามที่จัดสรรและตกลงกับ Elsevier

ข้อตกลงดังกล่าวนี้ถือเป็นข้อตกลงระดับประเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบเปิดข้อตกลงแรกของ Elsevier 

ที่มา:

Else, H. (2019, April 26). Elsevier strikes its first national deal with large open-access element. Nature, Retrieved from https://www.nature.com/articles/d41586-019-01349-6

Elsevier. (2019, April 23). Norway and Elsevier agree on pilot national licence for research access and publishing. Retrieved from https://www.elsevier.com/about/press-releases/corporate/norway-and-elsevier-agree-on-pilot-national-licence-for-research-access-and-publishing 

McKenzie, L. (2019, April 24). An Elsevier pivot to open access. Inside Higher Ed, Retrieved from https://www.insidehighered.com/news/2019/04/24/elsevier-agrees-first-read-and-publish-deal

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป