ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูป ย่อมไม่แปลกหากคุณจะถ่ายรูปที่ไหนก็ได้จนคุณพอใจหากงานของคุณเป็นที่ถูกใจคุณและคนทั่วไปโดยคุณเองไม่ได้หารายได้จากสิ่งนั้น แต่หากงานคุณเป็นที่โด่งดัง หรือคุณพัฒนามาเป็นนักถ่ายภาพที่เราเรียกกันว่า photo stocker ที่หารายได้ออนไลน์ทั่วโลกจากภาพของคุณ หรือแม้แต่ขายภาพในประเทศของคุณเองก็ตาม  ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นงานถ่ายภาพสถานที่ก่อนครับ (Property, Building)  วันดีคืนดีงานของคุณสามารถทำรายได้ หรือโดนแชร์ไปเป็นหลักหมื่นหลักแสน คุณอาจจะเจออีเมล์หรือประกาศด้านกฏหมายในการเรียกค่าใช้จ่ายหรือข้อหาทางกฏหมายจากหน่วยงานหรือเจ้าของสถานที่ในการถ่ายภาพสถานที่นั้น ๆ เพื่อการค้า  ฟังไม่ผิดครับ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนด กฏสากล และ เป็นสิ่งที่ควรศึกษาก่อนการถ่ายภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่คุณต้องการ ถือเป็นสิ่งพึงระวัง เป็นข้อกำกับการยินยอมให้ใช้ภาพถ่ายของสถานที่ในแต่ละที่ ที่เราต้องศึกษาก่อนถ่ายภาพ  แล้วการแก้ปัญหาทำอย่างไร ? ในหลักการของนักถ่ายภาพขาย เราจะต้องมีใบยินยอมการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการพาณิชย์ ซึ่งเรียกกันว่า Property Release  โดยเว็บไซต์ขายภาพดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็น shutter stock หรือ istock photo ต่างก็จะต้องให้คุณมี  Property Release ในการถ่ายภาพนั้น ๆ  หลักการคือ พิมพ์เอกสารดังกล่าว แล้วเอาไปให้เจ้าของสถานที่ หรือองค์กรเจ้าของดูแลสถานที่นั้น เซ็นต์ เพื่อการยินยอม  หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ภาพของคุณจะไม่ถูกนำไปขายบนเว็บไซต์ (ไม่ว่าคุณจะถ่ายสวยแค่ไหน) 

ตัวอย่างเอกสาร property Releas ของ shutter Stock

ตัวอย่างสถานที่สำคัญ ๆ ที่คุณไม่สามารถถ่ายเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ได้แก่  Sydney Opera House , The Louvre , Las Vegas Hotels  เป็นต้น หรือในไทย ก็มีห้างบางห้าง หรือตึกบางตึก ที่หากจะมีการใช้พื้นที่หรือถ่ายทำภาพต่าง ๆ ก็ต้องมีการประสานเพื่อขอถ่ายขอใช้งาน โดยไม่สามารถถ่ายเจาะจงให้เห็นตึกหรือโลโก้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ขอใช้มาก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ประกาศเป็นสาธารณะหรือเป็นรายกรณีไปครับ   ดังนั้น หากคุณจะถ่ายรูปสถานที่ ควรศึกษาก่อนการนำไปใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ แต่หากคุณต้องการเก็บไว้เพียงความทรงจำกับตัวเองและคนรอบข้าง เอกสาร Property Release คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ถึงกระนั้น ผู้เขียนขอแนะนำว่า ไม่ว่าคุณจะถ่ายแบบไหน ก็ควรศึกษาก่อนการแชร์ครับ เพื่อปัองกันปัญหาระยะยาวที่จะตามมาในอนาคตในด้านการละเมิดสิทธิ์การถ่ายภาพครับ
  * ภาพบุคคลฟรีจาก pixabay

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป