สถาบัน Smithsonian เป็นสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ การศึกษา และการวิจัยที่ใหญที่สุดในโลก ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ 19 แห่ง และสวนสัตว์แห่งชาติ 1 แห่ง โดยเป็นสถาบันที่สำคัญแห่งการเก็บรักษามรดกของโลก การค้นพบความรู้ใหม่ๆ และศูนย์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนชิ้นงานจัดแสดงและวิจัยที่สำคัญของโลก สถาบันเก็บรักษาและจัดแสดงสิ่งของที่สำคัญในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ตั้งแต่ซากฟอสซิลอายุเก่าแก่กว่า 3.5 ล้านปี จนถึงส่วนลงดวงจันทร์ของโครงการอพอลโล่ (Apollo lunar landing module) สถิติวัตถุจัดแสดงที่สถาบัน Smithsonian - สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะ และชิ้นตัวอย่าง กว่า 154 ล้านชิ้นใน Collection ของสถาบันทั้งหมด - สิ่งประดิษฐ์และชิ้นส่วนตัวอย่างกว่า 145 ล้านชิ้น ใน Collection ของ the National Museum of Natural History - บันทึกต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัลกว่า 14 ล้านบันทึกเผยแพร่ใน the Collections Search Center - จำนวนสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ กว่า 2 ล้านชิ้นใน Smithsonian Libraries - วัตถุโบราณใช้พื้นที่กว่า 156,830 ลูกบาศก์ฟุตในหอจดหมายเหตุของสถาบัน

National Museum of African Art พิพิธภัณฑ์นี้ เป็นพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่จัดแสดงตัว อนุรักษ์ และศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมแอฟริกา ซึ่งสนับสนุนให้มีการค้นพบและสร้างความประทับใจ ในศิลปะของทวีปแอฟริกาและมนุษยศาสตร์

National Air and Space Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์การวิจัยทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนยีการบินต่างๆ รวมไปถึงวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ ธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มีอยู่สองแห่งคือ พิพิธภัณฑ์ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งได้มีการจัดแสดงเครื่องร่อนของพี่น้องตระกูล Wright ในปี 1903 เครื่องบิน the Spirit of St. Louis ซึ่งเป็นเครื่องบินลำแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ยาน Apollo 11 และหินดวงจันทร์ 

National Air and Space Museum The Steven F. Udvar-Hazy Center ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง the Lockheed SR-71 Blackbird, Boeing B29 และกระสวยอวกาศต่างๆ พิพิธภัณฑ์ National Air and Space Museum ของสถาบัน Smithsonian ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 ในแต่ละปีพิพิธภัณฑ์รองรับผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 7.5 ล้านคน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา

National Museum of the American Indian วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์นี้ คือ การอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของโลกฝั่งตะวันตก พิพิธภัณฑ์นี้มีอยู่ 3 แห่ง คือ The National Museum of the American Indian กรุงวอชิงตัน The George Gustav Heye Center นครนิวยอร์ก และ The Cultural Resources Center เมือง Suitland Maryland

George Gustav Heye Center พิพิธภัณฑ์ The George Gustav Heye Center เป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งของสถาบัน Smithsonian ตั้งอยู่ในเกาะ Manhattan รัฐนิวยอร์ก ได้จัดแสดงนิทรรศการและสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกัน

Smithsonian American Art Museum พิพิธภัณฑ์ Smithsonian American Art Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุด โดยมีชิ้นงานจากศิลปินกว่า 7 พันคน

National Museum of American History พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป้าหมายคือ เพื่อสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสหรัฐฯ และชาวอเมริกัน โดยได้รวบรวมและจัดแสดงชิ้นงานและสิ่งของต่างๆ กว่า 3 ล้านชิ้น เช่น ต้นฉบับบทประพันธ์เพลงแห่งชาติของสหรัฐฯ ผืนธงชาติที่มีดาว 15 ดวง ซึ่งเป็นธงที่ใช้ครั้งแรกในสงครามปี พ.ศ. 2358 และแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงชาติของสหรัฐฯ หมวกของ Abraham Lincoln และอื่นๆ

Anacostia Community Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเอกสาร และสิ่งของต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลของชุมชนในประวัติศาสตร์และอยู่ติดกับกรุงวอชิงตัน ซึ่งมีผลต่อประวัติศาสตร์ และประเด็นสังคมร่วมสมัยของชุมชนในปัจจุบัน

Arts and Industries Building อาคารพิพิธภัณฑ์นี้เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute เดิมมีชื่อว่า the National Museum หรือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเก่า ซึ่งปัจจุบันนี้ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ชั่วคราวและเป็นโรงละครสำหรับเด็ก

Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เจาะจงไปที่งานออกแบบทั้งในประวัติศาสตร์และร่วมสมัย ที่สื่อให้เห็นถึงอิทธิพลของการออกแบบที่มีต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ Cooper-Hewitt นอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ แล้ว ยังมีการจัดโครงการเพื่อการศึกษาทั้งในและผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตชิ้นงานต่างๆ ที่จัดแสดงที่ Cooper-Hewitt มีทั้งแผ่นวอลเปเปอร์ ศิลปะเพื่อการตกแต่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสิ่งทอ ภาพวาดและงานพิมพ์ต่างๆ

Freer Gallery of Art เป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะจากทวีปเอเชีย จักรวรรดิ์อียิปต์โบราณและงานศิลปะที่สำคัญบางชิ้นจากสหรัฐฯ ห้องจัดแสดงภาพแห่งนี้มีชิ้นงานทั้งสิ้นกว่า 25,000 ชิ้น ครอบคลุมช่วงเวลากว่า 6,000 ปี ในประวัติศาสตร์ Freer Gallery of Art ได้จัดแสดงชิ้นงานผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการ Google Art Project ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกชมชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างละเอียดเหมือนกับได้เห็นของจริง

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงงานปฏิมากรรมร่วมสมัยซึ่งเก็บและรักษาชิ้นงานต่างๆ จากยุคศตวรรษที่ 20 และ 21 สิ่งที่โดดเด่นสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือตัวอาคารที่มีลักษณะคล้ายกับกระสวยอวกาศทรงกระบอกยกสูงจากพื้นด้วยเสาขนาดใหญ่ 4 ต้น และมีน้ำพุขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง

National Zoo จัดเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 2 ล้านคนจากทั่วโลก สวนสัตว์นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2432 ปัจจุบันนี้มีสัตว์กว่า 2,700 ตัว มากกว่า 390 สายพันธุ์ ซึ่งหนึ่งในสี่เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ National Zoo Park เป็นสวนสัตว์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการดูแลรักษา วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการอนุรักษ์สัตว์ 

Natural History พิพิธภัณฑ์นี้จัดเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยที่ดีที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความอยากรู้อยากเห็นการค้นพบ และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลก ผ่านการวิจัย การจัดแสดงงาน และโครงการทางการศึกษาต่างๆ ในแต่ละปี มีผู้เยี่ยมชมหลายล้านคน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นฉากสำคัญหนึ่งของภาพยนต์ Night at the Museum ที่โด่งดังทั่วโลก

National Portrait Gallery สถานที่แสดงภาพวาดบุคคลแห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวของสหรัฐอเมริการผ่านภาพวาดของบุคคลที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อประเทศ บุคคลดังกล่าวมีทั้งนักกวี ประธานาธิบดี นักแสดงและนักเคลื่อนไหวต่างๆ

National Postal Museum พิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง The United States Postal Service (กรมไปรษณีย์ของสหรัฐฯ) และสถาบัน Smithsonian พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงต่างๆ ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของการไปรษณีย์ของสหรัฐฯ และทั่วโลก การจัดแสดงแสตมป์และวิธีการส่งจดหมายต่างๆ

Renwick Gallery of the Smithsonian American Art Museum เป็นสถานที่จัดแสดงงานฝีมือ และงานศิลปะเพื่อการตกแต่งซึ่งมีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เช่น เครื่องดินเผา เครื่องแก้ว งานโลหะ และงานแกะสลักผลไม้ อาคารนี้ออกแบบโดย James Renwick Jr. ในปี พ.ศ. 2401 โดยเป็นอาคารแรกในสหรัฐฯ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์โดยตรง

Arthur M. Sackler Gallery เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะโบราณและร่วมสมัยจากทวีปเอเชีย Arthur M. Sackler เป็นชื่อของผู้บริจาคชิ้นงานกว่า 1,000 ชิ้นและเงินอีกจำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่พิพิธภัณฑ์

 ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2019/20190312-newsletter-washington-vol10-61.pdf

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป