การค้าระดับประเทศด้วย NQI ที่ไว้วางใจได้มีประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่

- ใช้มาตรฐานสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า ยั่งยืนมากกว่า
- ความรู้จากมาตรฐานและเทคนิคการวัดทำให้มีนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น
- การค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้น
- มีการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น
ในเวลาเดียวกัน
- อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศลดลง
- มีน้อยกว่าทำซ้ำหรือแข่งขันมาตรฐาน การทดสอบ ข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ ดังนั้นค่าใช้จ่ายของการค้าระหว่างประเทศลดลง
- ผลิตภัณฑ์และบริการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ประเทศสามารถนำเสนอมุมมองอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในการประชุมระดับนานาชาติและจัดการการพัฒนาของกฎระหว่างประเทศ

ผลสุทธิคือการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการค้าทั่วโลกและความสมดุลมากขึ้นของการจ่ายเงิน

สำหรับเศรษฐกิจกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลง NQI เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสำเร็จที่มากขึ้น

ที่มา: The value of a National Quality Infrastructure. UKQI. Retrieved September 21, 2018, from http://ukqi.org/value-of-nqi/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป