เอกสารงานพิมพ์เพี้ยนเพราะ เวอร์ชั่น ฟอนต์ TH SarabunPSK ???  

หลายท่านคงสงสัยว่า ฟอนต์ก็มีเวอร์ชั่นด้วยหรือ จริงๆ ฟอนต์ก็เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักพัฒนาได้สร้างโปรแกรมออกมาให้ใช้ พอผ่านไประยะหนึ่งก็มีการอัตเดท ก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ฉะนั้นฟอนต์ ก็มีลักษณะเดียวกัน จึงอาจทำให้การสร้างเอกสารงานพิมพ์ของเรามีปัญหา หรือเพี้ยน ทั้งๆ ที่ได้สร้างเอกสารงานพิมพ์ตามมาตรฐาน ด้วยการใช้ Style หรือตั้งค่าก่อนการพิมพ์ ด้วยโปรแกรม MicroSoftOffice Word บนเครื่องตัวเอง แต่เอกสารงานพิมพ์นี้มีความจำเป็นที่ต้องส่งให้ท่านอื่น ไม่ว่าจะแก้ไขต่อ ฝากสั่งพิมพ์งาน หรือเปลี่ยนเครื่องทำงาน แต่พอเปิดเอกสารก็จะพบว่าเอกสารจำนวนบรรทัดไม่เท่ากับเครื่องแรกที่สร้างไฟล์นี้ หรือเอกสารมีความเพื้ยน นั่นเอง เช่น

ภาพจำนวนบรรทัดที่ได้ภาพขยาย


เปิดอีกเครื่อง ด้วยไฟล์เดียวกัน บน MicrosoftOffice Word2013 จะพบว่าเนื้อหาในหน้าที่ 1 มีจำนวนบรรทัดไม่เท่ากัน

ภาพจำนวนบรรทัดที่ได้

ภาพขยาย

หากคุณพบปัญหานี้ ดังภาพตัวอย่างข้างบน ให้คุณตรวจสอบปัญหาดังต่อไปนี้

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 หรือไม่
2. เครื่อง Printer ของคุณได้ตั้งค่ากระดาษเป็น 4A หรือไม่
3. ฟอนต์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันหรือไม่

จากตัวอย่างเกิดจาก ฟอนต์ TH SarabunPsk คนละเวอร์ชั่น

ทดสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อทดสอบจำนวนบรรทัด ตามบทความนี้ ไฟล์เอกสารสำหรับทดสอบ เมื่อคุณได้ทดสอบพบว่าจำนวนบรรทัดในเอกสารของคุณมี 27 บรรทัด แสดงว่าคุณใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่นปัจจุบัน (V1.1 ขนาดของไฟล์ฟอนต์ อยู่ที่ 97.6 KB) แต่หากคุณพบจำนวนบรรทัดเป็น 31 บรรทัด แสดงว่าคุณใช้ฟอนต์เวอร์ชั่นเก่า โดยสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ที่ ดาวน์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK Version 1.1 

ในการติดตั้งควรลบชุดฟอนต์ TH SarabunPSK เดิมออกก่อน

หมายเหตุ

  • การเปิดจำนวนบรรทัด สามารถเปิดได้ที่เมนู Page Layout , แล้วเลือก Continuous ถ้าต้องการปิดให้ทำคลิกที่ Continuous อีกครั้ง (เครื่องหมายถูกจะหายไป)  • การฝังฟอนต์ช่วยได้ในกรณีที่เครื่องปลายทางไม่มีฟอนต์ แต่หากมีฟอนต์อยู่แล้วก็จะไปดึงฟอนต์ที่เครื่องมาแสดงผล
  • ขนาดฟอนต์ 97.6 KB คือไฟล์ฟอนต์ขนาดปกติ ในชุดฟอนตืนี้ ไม่ใช่ฟอน์ตัวหนา หรือตัวเอียง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป