ยาต้านมาลาเรียและวัคซีนจะดีขึ้นมากถ้าเปิดเผยจีโนมที่สมบูรณ์ของเชื้อมาลาเรีย P. falciparum ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้โรคมาลาเรียมีอัตราการตายสูง

ทีมวิจัยนำโดยคณะนักวิทยาศาสตร์จาก University of South Florida in Tampa พัฒนาเทคนิคใหม่ซึ่งทำให้ส่วนใหญ่ของ 6,000 ยีนของเชื้อมาลาเรีย P. falciparum เกิดการกลายพันธุ์ ทำให้เข้าใจดีขึ้นมากว่าแต่ละยีนทำงานอย่างไร ในการศึกษาซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Science ผู้แต่งอย่างประสบผลสำเร็จมีเป้าหมายเป็น adenine และ thymine (เป็น 2 ใน 4 องค์ประกอบของดีเอ็นเอ) ซึ่งสำคัญเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่สูงของ adenine และ thymine ของเชื้อมาลาเรีย P. falciparum ก่อนหน้านี้ขัดขวางความพยายามที่จะจัดการกับจีโนมของเชื้อมาลาเรีย ทำให้มีเพียงสองสามร้อยสายพันธุ์กลายพันธุ์

ศ.ดร. John H. Adams จาก University of South Florida College of Public Health ผู้นำผู้แต่ง กล่าวว่า จีโนมของเชื้อมาลาเรียนี้ไม่สามารถใช้วิธีการส่วนใหญ่ในกล่องเครื่องมือของพันธุกรรมทันสมัย ผลคือความสำคัญของหน้าที่ของเพียงสองสามร้อยยีนถูกระบุ โดยใช้เครื่องมือตัวใหม่ในการทำให้เกิดกลายพันธุ์ที่มีชื่อว่า piggyBac ทำให้สามารถบอกลักษณะเกือบจะทั้งหมดยีนของเชื้อมาลาเรีย P. falciparum การระบุยีนที่สำคัญและ pathways จะช่วยแนะนำและเร่งให้เกิดยาในอนาคตและการพัฒนาวัคซีน

ด้วยทุนจาก NIH (National Institutes of Health) ทีมวิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อระบุประมาณ 2,600 ยีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญและการดื้อต่อยาต้านมาลาเรียของเชื้อมาลาเรีย P. falciparum ซึ่งข้อมูลที่สำคัญนี้ถูกคาดหวังว่าจะมีผลอย่างมากต่อการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย

ที่มา: University of South Florida (USF Health) (2018, May 3). Unlocking the genome of the world’s deadliest parasite. ScienceDaily. Retrieved June 5, 2018, from https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180503142722.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป