พืชดูดซับสารพิษและสามารถทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น แต่น่าแปลกรู้น้อยเกี่ยวกับพืชอะไรดีที่สุดสำหรับงานนั้นและพวกเราสามารถทำให้พืชทำหน้าที่ดีกว่าในอาคารอย่างไร

ใน Review เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน ในวารสาร Trends in Plant Science  Frederico Brilli นักสรีรวิทยาพืชของ the National Research Council of Italy Institute for Sustainable Plant Protection และคณะสรุปว่าความรู้ที่ดีกว่าของสรีรวิทยาพืชรวมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะควบคุมการทำความสะอาดอากาศสามารถทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้นในทางประหยัดค่าใช้จ่ายและยั่งยืน

พืชทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นโดยหลายกลไก ได้แก่ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์แสง เพิ่มความชื้นโดยปล่อยไอน้ำออกมาผ่านรูขนาดเล็กของใบ และสามารถดูดซับสารพิษแบบ passive บนผิวนอกของใบและด้วยระบบราก-ดินพืช แต่พืชตามปกติถูกเลือกสำหรับการใช้ในอาคารไม่ใช่เพื่อความสามารถในการทำให้อากาศบริสุทธิ์แต่สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกและความสามารถที่อยู่รอดได้โดยต้องการการดูแลน้อย Brilli กล่าวว่า ส่วนใหญ่ของพวกเราพืชเป็นเพียงสิ่งตกแต่ง ให้ความสวยงาม แต่ยังมีสิ่งอื่นอีก

อย่างน่าแปลกมีงานวิจัยน้อยทำเพื่อบอกปริมาณผลของชนิดของพืชต่างๆ ต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร NASA บุกเบิกงานในปี 1980s แต่ใช้วิธีการทดลองที่ง่าย การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยที่ยุ่งยาก ทันสมัย และการสร้างแบบจำลองยังไม่ได้ดำเนินการ งานวิจัยในอนาคตจำเป็นที่ต้องบ่งชี้ลักษณะของชนิดของพืชที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร รวมด้วยรูปร่าง (รูปร่างและขนาดของใบ) กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ตาม Brilli การศึกษานั้นสามารถแสดงวิธีปรับการใช้พืชภายในอาคารให้เหมาะสม ในเรื่องพืชจำนวนเท่าไรต่อตารางเมตรที่ต้องการเพื่อลดมลพิษในอากาศด้วยระดับที่แน่นอน

งานวิจัยยังต้องการเข้าใจจุลินทรีย์พืช (ประชากรจุลินทรีย์ (แบคทีเรียและรา) ซึ่งอาศัยกับพืชทั้งในดินและบนผิวใบไม้) จุลินทรีย์นี้มีส่วนในการกำจัดสารพิษในอากาศ แต่การมีส่วนร่วมของชนิดต่างๆ ของจุลินทรีย์เพื่อกำจัดสารพิษปัจจุบันยังไม่รู้ จุลินทรีย์บางตัวยังสามารถมีผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคน คือทำให้เกิดภูมิแพ้และปัญหาการอักเสบของปอด ดังนั้นการรู้วิธีบ่งชี้และหลีกเลี่ยงจุลินทรีย์เหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ

Brilli กล่าวว่านักสรีรวิทยาพืชควรทำงานร่วมกับสถาปนิกเพื่อทำให้ภายในอาคารสีเขียวดีขึ้น

ที่มา: Cell Press (2018, April 19). Using the right plants can reduce indoor pollution and save energy. ScienceDaily. Retrieved April 25, 2018, from https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180419131121.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป