คณะนักวิจัยจาก University of Birmingham และ King's College London ค้นพบว่าการใช้ชีวิตอย่าง active ทำให้ดูอ่อนวัยและสุขภาพแข็งแรง

คณะนักวิจัยได้ประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งออกกำลังกายส่วนใหญ่ของช่วงวัยผู้ใหญ่ว่าสามารถทำให้แก่ช้าลงหรือไม่

ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักขี่จักรยานสมัครเล่น 125 คน อายุ 55 ถึง 79 เป็นผู้ชาย 84 คน และผู้หญิง 41 คน ผู้ชายต้องสามารถขี่จักรยาน 100 กิโลเมตร ในเวลา 6.5 ชั่วโมง ส่วนผู้หญิงต้องสามารถขี่จักรยาน 60 กิโลเมตร ในเวลา 5.5 ชั่วโมง ผู้สูบบุหรี่ ผู้ดื่มมาก และผู้มีความดันโลหิตสูงหรือสภาพสุขภาพอื่นๆ ไม่มีส่วนเข้าร่วมในการศึกษา

ผู้เข้าร่วมได้รับหลายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการและถูกเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้มีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ กลุ่มนี้ประกอบด้วย 75 คนสุขภาพแข็งแรงอายุ 57 ถึง 80 และะ 55 ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวสุขภาพแข็งแรงอายุ 20 ถึง 36

ผลการศึกษาแสดงว่าการสูญเสียมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ผู้ขี่จักรยานยังไม่เพิ่มระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลของร่างกายตามอายุและระดับเทสโทสเตอโรนของผู้ชายยังคงสูง

นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงว่าข้อดีของการออกกำลังกายมีมากกว่ากล้ามเนื้อ ผู้ขี่จักรยานยังมีระบบภูมิคุ้มกันซึ่งไม่เสื่อมตามอายุ

ไทมัส (thymus) ซึ่งผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า T cells เริ่มเสื่อมจากอายุ 20 และผลิต T cells ลดลง อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ ไทมัสของผู้ขี่จักรยานสามารถผลิต T cells ได้มากเท่าคนวัยหนุ่มสาว

การศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ในวารสาร Aging Cell

ที่มา: University of Birmingham (2018, March 8). A lifetime of regular exercise slows down aging, study finds. ScienceDaily. Retrieved March 14, 2018, from https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180308143123.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป