1. World Bank Open Data รวมข้อมูลสถิติประชากรและตัวบ่งชี้การพัฒนาและเศรษฐกิจจำนวนมากจากทั่วโลก
2. IMF Data เผยแพร่ข้อมูลการเงินระหว่างประเทศ อัตราหนี้สิน ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาสินค้า และการลงทุน
3. The US National Center for Education Statistics ให้ข้อมูลสถาบันการศึกษาและสถิติประชากรทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
4. The UK Data Centre เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของ UK ของข้อมูลสังคม เศรษฐกิจ และประชากร
5. FiveThirtyEight ให้ข้อมูลความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการเมืองและกีฬา
6. FBI Uniform Crime Reporting รวบรวมและเผยแพร่สถิติอาชญากรรมของประเทศ โดยมีข้อมูลให้ฟรีที่ระดับประเทศ รัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น
7. Bureau of Justice
8. Qlick Data Market ให้ข้อมูลประชากรโลก เงินตรา ตัวบ่งชี้การพัฒนา และอากาศ
9. NASA Exoplanet Archive ให้ข้อมูลดาวเคราะห์และดวงดาวที่ถูกรวบรวมโดยคณะสำรวจอวกาศของ NASA
10. UN Comtrade Database มีสถิติการค้าระหว่างประเทศที่ถูกรวบรวมและเผยแพร่โดยองค์การสหประชาชาติ
11. Financial Times Market Data มีข้อมูลที่ทันสมัยของการตลาดทางการเงินจากทั่วโลก รวมถึงดัชนีราคาหุ้น สินค้า และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
12. Google Trends ทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและแนวโน้มข่าวทั่วโลก
13. Twitter ข้อดีของ Twitter เหนือสิ่งอื่นๆ คือการสนทนาส่วนใหญ่เป็นสาธารณะ
14. Google Scholar มีเนื้อหาฉบับเต็มของ เช่น เอกสารทางวิชาการ วารสาร และหนังสือ
15. Instagram เหมือนกับ Twitter การ posts และการสนทนาถูกตั้งไว้เป็นสาธารณะเสมอ
16. OpenCorporates เป็นฐานข้อมูลบริษัทแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
17. Glassdoor API ให้ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน เงินเดือน และความพอใจของพนักงาน
18. IMDB Datasets ข้อมูลภาพยนตร์ โทรทัศน์ และคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ 
19. OpenLibrary Data Dumps ให้ข้อมูลหนังสือรวมถึงรายการบรรณานุกรมจากห้องสมุดทั่วโลก
20. Labelled Faces in the Wild มี 13,000 ภาพหน้าคน
21. Microsoft Marco เป็นชุดข้อมูลการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (machine learning) แบบเปิดของ Microsoft สำหรับระบบการฝึกอบรมการอ่านและการตอบคำถาม
22. Machine Learning Dataset Repository รวบรวมชุดข้อมูลแบบเปิดให้โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
23. eBay Market Data Insights มีข้อมูลหลายล้านการขายออนไลน์และการขายโดยการประมูลจาก eBay
24. Natural History Museum Data Portal มีข้อมูลตัวอย่างในประวัติศาสตร์เกือบ 4 ล้านตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ในลอนดอน และบันทึกเสียงทางวิทยาศาสตร์ของโลกธรรมชาติ
25. CERN Open Data มีข้อมูลมากกว่า 1 petabyte จากการทดลองทางฟิสิกส์อนุภาคที่เกิดขึ้นโดย CERN
26. One Million Audio Cover Images เป็นชุดข้อมูลของ archive.org รวบรวมเพลงจากทั่วโลก เพื่อใช้ในงานวิจัยการประมวลภาพ   
27. Complete Public Reddit Comments Corpus มีมากกว่า 1 พันล้านข้อคิดเห็นสาธารณะที่ลงกับ Reddit ระหว่างปี 2007 และ 2015
28. Microsoft Azure Data Markets Free Datasets มีข้อมูลจากเกษตรกรรมถึงอากาศ
29. Irish Electric Vehicle Charge Point Status
30. LondonAir ข้อมูลคุณภาพอากาศและมลภาวะของทั่วลอนดอน

ที่มา: Bernard Marr (2018, February 26). Big Data And AI: 30 Amazing (And Free) Public Data Sources For 2018. Retrieved February 28, 2018,from https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/26/big-data-and-ai-30-amazing-and-free-public-data-sources-for-2018/#3a784b7a5f8a

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป