เชื่อว่าหลายคนไม่เคยแบ่งเวลาสำหรับการเรียนรู้ ไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่รู้หรือไม่ว่าคนเก่งระดับโลกอ่านหนังสือเกือบทุกวัน เช่น อดีตประธานาธิบดี Barack Obama อ่านหนังสือวันละ 1 ชั่วโมงขณะอยู่ที่ทำงาน Bill Gates อ่านหนังสือทุกสัปดาห์ และ Warren Buffett ใช้ 80% ของเวลาในการอ่านและการคิดตลอดชีวิตการทำงาน เหมือนกับที่เคยได้ยินว่าคนเก่งส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือ ทำไมคนเก่งจึงเป็นเช่นนั้น คำตอบที่ง่ายคือการเรียนรู้เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างเดียวของเวลาซึ่งสามารถทำได้ หรือเหมือนที่ Benjamin Franklin กล่าวว่า "การลงทุนในความรู้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุด" ดังนั้นเมื่อรู้คุณค่าของความรู้แล้ว จงทุ่มเทเวลาเพื่อการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

- ความรู้เป็นเงินรูปแบบใหม่

เมื่อพูดว่าไม่มีเวลาสำหรับการเรียนรู้บางสิ่งใหม่ ตามปกติเป็นเพราะทุ่มเทเวลาเพื่อหาเงิน แต่บางสิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเงินและความรู้ พวกเรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ Peter Diamandis ซึ่งเป็น futurist ที่มีชื่อเสียง เรียก rapid demonetization (เทคโนโลยีทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แพงก่อนหน้านี้ถูกลงมากหรือฟรี)  ในขณะที่สินค้าและบริการถูกเทคโนโลยีทำให้ถูกลง ความรู้ก็มีคุณค่ามากขึ้น

เหมือนเงิน ความรู้บ่อยๆ เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนและเก็บคุณค่า แต่ไม่เหมือนเงินเมื่อใช้ความรู้หรือให้ออกไป จะไม่สูญเสียไป การเคลื่อนย้ายความรู้ไปยังที่ไหนบนโลกไม่มีค่าใช้จ่ายและเกิดขึ้นทันที คุณค่าของความรู้เพิ่มขึ้นตามเวลาเร็วกว่าเงิน ความรู้สามารถเปลี่ยนเป็นหลายสิ่ง รวมถึงสิ่งซึ่งเงินไม่สามารถซื้อ เช่น ความสัมพันธ์แท้จริง ความรู้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเร็วกว่าและดีกว่า ทำให้เป็นนักสื่อสารที่ดี ช่วยให้คิดใหญ่กว่าและเหนือสภาพแวดล้อม

- ทำอย่างไรถึงจะเรียนรู้ความรู้ที่ถูกต้อง
1. ระบุความรู้ที่มีคุณค่าที่เวลาที่ถูกต้อง
2. เรียนรู้ความรู้นั้นอย่างรวดเร็ว
3. สื่อสารคุณค่าของทักษะของคุณไปยังคนอื่นๆ
4. เปลี่ยนความรู้เป็นเงินและผลลัพธ์
5. เรียนรู้วิธีลงทุนทางการเงินในการเรียนรู้เพื่อได้ผลตอบแทนสูงที่สุด
6. master ทักษะการเรียนรู้วิธีเรียนรู้

- เริ่มมีเวลาสำหรับการเรียนรู้ด้วย 3 ขั้นตอนข้างล่าง
1. แบ่งเวลาสำหรับการเรียนรู้ถึงแม้จะยุ่งมาก
2. ตั้งมั่นและไม่เสียสมาธิกับเวลานั้น
3. ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

อ่านจบแล้วคุณกำลังหาเวลาเพื่อการเรียนรู้อยู่ใช่ไหม

ที่มา: Michael Simmons (2018, January 16). The secret to lifelong success is lifelong learning. World Economic Forum. Retrieved February 13, 2018, from https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-secret-to-lifelong-success-is-lifelong-learning/
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป