Open Textbook Library คือ คลังรวบรวมทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) โดยเฉพาะตำราเรียนแบบเปิด (Open textbooks) ซึ่งได้รับเงินทุน ตีพิมพ์ และสัญญาอนุญาต ให้ใช้ ดัดแปลง และเผยแพร่ฟรี

ตำราเหล่านี้ได้รับการพิจารณา (Review) โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมฟังค์ชั่นการให้คะแนน (Rating) ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดตำราเรียนที่เผยแพร่ใน Open Textbook Library โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือพิมพ์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

Open Textbook Library ถูกสร้างขึ้นโดย Open Textbook Network (OTN) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อโปรโมทการเข้าถึง ความสามารถในการจ่าย และความสำเร็จของนักเรียนโดยการใช้ตำราเรียนแบบเปิด (Open textbooks) ปัจจุบัน มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Open Textbook Library มากกว่า 600 สถาบัน

Open Textbook Library อ้างตัวเลขว่านักเรียนสามารถประหยัดเงินในการซื้อหาตำราเรียน ด้วยการเป็นสมาชิกของ Open Textbook Network (OTN) ประมาณ 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตำราเรียนที่รวบรวมและเผยแพร่ใน Open Textbook Library มีหลากหลายสาขาวิชา เช่น บัญชีและการเงิน ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา วิศวกรรม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การสื่อสาร วารสารศาสตร์ และสื่อการศึกษา กฏหมาย คณิตศาสตร์ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยตำราแต่ละชื่อเรื่องยังให้บริการให้หลากหลายรูปแบบ (Format) ตามความสนใจหรือความถนัดของผู้ใช้ ไม่ว่าจะในรูปแบบของ PDF Kindle E-PUB และ MOBI

การเข้าถึงตำราเรียนนั้น หลังจากทำการสืบค้นและคลิกเข้าไปที่รายการตำราแต่ละเล่ม ระบบจะแสดง ภาพหน้าปกของหนังสือ ชื่อเรื่อง ข้อมูลบรรณานุกรม จำนวนคำวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เคยอ่านหนังสือดังกล่าว และ Rating ที่ได้รับ รูปแบบของไฟล์ของหนังสือที่มีให้บริการ เช่น PDF E-PUB หรือ MOBI เงื่อนไขการใช้ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด คำวิจารณ์จากผู้ที่เคยอ่าน สารบัญเนื้อหา สาระสังเขปของหนังสือ และข้อมูลผู้เผยแพร่หนังสือดังกล่าว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป