คณะนักวิจัยจาก Binghamton University พัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพที่เป็นผ้าที่ใช้แบคทีเรียเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งวันหนึ่งสามารถใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้

แบตเตอรี่ใหม่นี้สามารถผลิตกำลังมากที่สุดซึ่งเหมือนกับผลิตโดยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่เป็นกระดาษก่อนหน้านี้

นอกจากนี้แบตเตอรี่ยังแสดงความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าคงที่เมื่อถูกยืดและบิดหลายรอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Seokheun Choi ผู้นำคณะนักวิจัย กล่าวว่า มีความต้องการที่ชัดเจนและเร่งด่วนสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหดได้ ซึ่งสามารถรวมเข้าไปในหลายสิ่งแวดล้อมเพื่อรวบรวมข้อมูลได้ทันที พวกเราคิดว่าแบตเตอรี่ชีวภาพที่มีขนาดเล็กและยืดหดได้เป็นเทคโนโลยีพลังงานที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะว่าความยั่งยืน ใช้ไม่มีวันหมด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไปและเซลล์เชื้อเพลิงเอนไซม์อื่นๆ เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์สามารถเป็นแหล่งกำลังที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้เพราะเซลล์จุลินทรีย์ทั้งหมดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพทำให้เกิดปฏิกิริยาเอนไซม์ที่คงที่และมีอายุยาวนาน

เหงื่อจากร่างกายของพวกเราสามารถเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้แบคทีเรียอยู่รอด ทำให้เกิดการทำงานระยะยาวของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์

ที่มา: Binghamton University  (2017, December 7). Scientists create stretchable battery made entirely out of fabric. ScienceDaily. Retrieved December 12, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171207114948.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป