คณะนักวิจัยจาก MIT และประเทศเยอรมัน พบว่าในทั้งหนูและคน อาหารที่มีเกลือสูงลดประชากรแบคทีเรียที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง ผลก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันก่อนการอักเสบ (pro-inflammatory immune cells) ที่มีชื่อว่า เซลล์ Th-17 เพิ่มจำนวน เซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้เชื่อมโยงกับความดันเลือดสูง แต่กลไกที่แน่นอนยังไม่รู้ คณะนักวิจัยยังแสดงว่าการให้อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (probiotic) สามารถผันกลับการค้นพบดังกล่าว แต่เตือนว่าไม่ควรกินเกลือมากเท่าที่ต้องการในขณะที่ได้รับ probiotic

การศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ในวารสาร Nature เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ คณะนักวิจัยให้อาหารแก่หนูซึ่งมีโซเดียมคลอไรด์ (เกลือชนิดหนึ่ง) เป็นส่วนประกอบ 4 เปอร์เซ็นต์ โดยอาหารปกติจะมีโซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนประกอบ 0.5 เปอร์เซ็นต์ คณะนักวิจัยพบว่าอาหารนี้ทำให้ประชากรของแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Lactobacillus murinus ลดลง หนูเหล่านี้ยังเพิ่มประชากรของเซลล์ Th-17 ที่เกี่ยวกับการอักเสบ และความดันเลือดสูงขึ้น

เมื่อหนูที่มีความดันเลือดสูงได้รับ probiotic ที่มี Lactobacillus murinus ผลคือ ประชากร Th-17 ลดลงและความดันเลือดสูงลดลง

ในการศึกษากับ 12 คน คณะนักวิจัยพบว่า เมื่อเพิ่ม 6,000 มิลลิกรัมของโซเดียมคลอไรด์ต่อวันในอาหารเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผลคือประชากรแบคทีเรีย lactobacillus ลดลง ความดันเลือดและเซลล์ Th-17 สูงขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมได้รับ probiotic ที่วางขายเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนได้รับอาหารที่มีเกลือสูง ผลก็คือ ระดับ lactobacillus ในทางเดินอาหารและความดันเลือดยังคงปกติ

ที่มา: Massachusetts Institute of Technology (2017, November 15). Gut microbes can protect against high blood pressure. ScienceDaily. Retrieved December 14, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171115130859.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป