งานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

คณะนักวิจัยจาก University of California, Riverside พัฒนายุงที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม (transgenic mosquitoes) ซึ่งผลิตอย่างถาวรเอนไซม์ Cas9 ทำให้การตัดต่อจีโนมมีประสิทธิภาพมากโดยใช้ระบบ CRISPR

CRISPR ทำหน้าที่เหมือนกรรไกรระดับโมเลกุลคือ ตัดออกและแทนที่ลำดับเบสที่จำเพาะของดีเอ็นเอขึ้นอยู่กับอาร์เอ็นเอนำทาง (RNA guide)

คณะนักวิจัยใช้ระบบ CRISPR เพื่อขัดขวางยีนซึ่งควบคุมการมองเห็น การบิน และการกิน ผลก็คือได้ยุงที่มีตาเพิ่มขึ้นมา มีปีกที่มีรูปแบบผิดปกติ และมีสีตาและสีเปลือกนอกผิดปกติ

Omar Akbari ผู้นำคณะนักวิจัย กล่าวว่า สายพันธุ์เหล่านี้เป็นก้าวแรกในการใช้ระบบขับเคลื่อนยีน (gene drive systems) เพื่อควบคุมประชากรยุงและลดการกระจายของโรคโดยยุง

ที่มา: University of California - Riverside (2017, November 14). Scientists create yellow, three-eyed, wingless mosquitoes by using gene editing tool. ScienceDaily. Retrieved December 14, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171114142325.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป