คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Stanford ได้พัฒนาผ้าทำให้อุณหภูมิของผิวหนังรู้สึกสบายไม่ว่าจะอยู่ในอากาศแบบไหน

การศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ในวารสาร Science Advances เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน

คณะนักวิจัยวาง 2 ชั้นของวัสดุซึ่งมีความสามารถในการปล่อยพลังงานความร้อนต่างกันซ้อนกันและวัสดุดังกล่าวถูกประกบด้วยชั้น polyethylene

บนด้านหนึ่ง เคลือบด้วยทองแดง (copper) มีหน้าที่ดักจับความร้อนระหว่างชั้น polyethylene  และผิวหนัง อีกด้านหนึ่งเคลือบด้วยคาร์บอนมีหน้าที่ปล่อยความร้อนใต้อีกหนึ่งชั้น polyethylene เมื่อสวมใส่เอาชั้นทองแดงออก ชั้นดังกล่าวจะจับความร้อนและทำให้ผิวหนังรู้สึกอุ่นในวันที่อากาศเย็น และเมื่อเอาชั้นคาร์บอนออก ชั้นดังกล่าวจะปล่อยความร้อนทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็น

คณะนักวิจัยได้เริ่มทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าที่ได้พัฒนาจะสามารถซักด้วยเครื่องได้

ที่มา: Stanford University (2017, November 13). Double-duty textile could warm or cool. ScienceDaily. Retrieved December 14, 2017, from https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171113105235.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป