รายวิชามากกว่า 1500 รายการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนฟรี บนระบบ MOOCs ในเดือนธันวาคม 2560 นี้

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Courses หรือ MOOCs) มากกว่า 1500 รายวิชา ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนฟรี ในเดือนธันวาคม 2560 นี้ หลายรายวิชาเมื่อเรียนจบจะมอบประกาศนียับตรแก่ผู้เรียน แต่รายวิชาดังกล่าวอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

 • นวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางการแพทย์ โดย University of Minnesota บน Coursera
 • นวัตกรรม: อุตสาหกรรมอาหาร โดย University of Leeds บน FutureLearn
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้การเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) - โดย Higher School of Economics บน Coursera
 • การออกแบบการคิดเพื่อประโยชน์ที่ดีขึ้น: นวัตกรรมในภาคสังคม โดย University of Virginia บน Coursera
 • Games, Sensors และ Media โดย University of California บน Irvine on Coursera
 • Graph Search, Shortest Paths และ Data Structures โดย Stanford University บน Coursera
 • วิธีการเขียนเรียงความ โดย University of California, Berkeley บน edX
 • ประวัติความเป็นมา - จาก Big Bang จนถึงวันนี้ โดย University of Amsterdam บน Coursera
 • เครือข่ายทางสังคมและเศรษฐกิจ: โมเดลและการวิเคราะห์  โดย Stanford University บน Coursera
 • ภาวะซึมเศร้าในประชากร: วิธีการสาธารณสุข  โดย Johns Hopkins University บน Coursera
 • การรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ โดย University of Maryland บน Coursera
 • การสืบค้นข้อความและเครื่องมือค้นหา โดย University of Illinois at Urbana-Champaign บน Coursera
 • การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา โดย Duke University บน Coursera
 • การเรียนรู้ออนไลน์: การสะท้อนและแบ่งปัน โดย University of Leeds บน FutureLearn

คลิกเพื่อดูรายชื่อวิชา
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป